Κατάλογοι μαθημάτων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κατάλογοι μαθημάτων

Equivalent terms

Κατάλογοι μαθημάτων

Σχετικοί όροι

Κατάλογοι μαθημάτων

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κατάλογοι μαθημάτων

1 results directly related Exclude narrower terms

Εφορεία Κοινότητας Κοζάνης - Σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα 1903-1907

Επιστολές περί εκπαιδευτικών ζητημάτων προς:
α) των Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο (ως πρόεδρο των εκπαιδευτικών καταστημάτων Κοζάνης).
β) αρχιερατικό επίτροπο (ως αντιπρόεδρο των εκπαιδευτικών καταστημάτων Κοζάνης).
γ) εφορία εκπαιδευτικών καταστημάτων.
Περιέχει επίσης καταλόγους μαθημάτων, βαθμολογίες, διδακτέα ύλη, προγράμματα, αποδείξεις και άλλα έγγραφα σχετικά με σχολικά και εκπαιδευτικά θέματα.