Μέρος Φ01 - Έγγραφα Μοναστηρίου ή Μπιτωλίων ή Βιτωλίων , επί Αρχιερατείας Κωνστάντιου (1889-1892,1893-1910)

Επιστολή Κωνστάντιου για την εκκλησιαστική αποκατάσταση για τον κομματισμό μεταξύ χριστιανών 02 Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο σχετικά με την υπόθεση των κτημάτων της Μονής Ζιδανίου  ... Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο σχετικά με θέματα δικαιοσύνης του Μοναστηρίου  02 Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο σχετικά με την υπόθεση των κτημάτων της Μονής Ζιδανίου τ... Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο σχετικά με θέματα δικαιοσύνης του Μοναστηρίου  01 Επιστολή Κωνστάντιου για την εκκλησιαστική αποκατάσταση για τον Κομματισμό μεταξύ χριστιανών 01 Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο από τον Αθ. Ζάχο σχετικά όπου εκφράζει τα συγχαρητήριά τ... Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο από τον Αθ. Ζάχο σχετικά όπου εκφράζει τα συγχαρητήριά τ... Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο σχετικά με νομική υπόθεση του Μοναστηρίου 01 Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο από τον Πελαγωνίας Αλέξανδρο σχετικά με τον Αβδουραχμάν ...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 170 Προβολή όλων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AMSK-ΚΤ16-Φ01

Τίτλος

Έγγραφα Μοναστηρίου ή Μπιτωλίων ή Βιτωλίων , επί Αρχιερατείας Κωνστάντιου (1889-1892,1893-1910)

Χρονολογία(ες)

  • 1891-1910 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Τεκμήρια 89 (Λ 2836- Λ 2924)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Generated finding aid

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

AMSK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

07/11/2019.

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Τρομπούκη Παναγιώτα.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι