28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι, κλπ.

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι, κλπ.

Equivalent terms

28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι, κλπ.

Σχετικοί όροι

28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι, κλπ.

4 Αρχειακή περιγραφή results for 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι, κλπ.

4 results directly related Exclude narrower terms