Φάκελος ΚΤ342 - Διάφορα έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK-ΚΤ342

Τίτλος

Διάφορα έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Χρονολογία(ες)

  • 1930-1978 (Δημιουργία)
  • 1916-1969 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Φάκελοι 7 / (Λ 80197-Λ80223)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1813 / 1916 / 1923 / 1963 / 1989 / 2018)

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Περιλαμβάνει σχέδια του κτηρίου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης ( προέκταση Δημαρχείου) των Αδερφών Κοβεδάρων/ υπόδειγμα απόδειξης του Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου από το αναγνωστήριο Κοζάνης (1916)/Εγκόλπιο Ημερολόγιο του 1937/Περιλαμβάνει δελτίο εισαγωγής και παραλαβής βιβλίων ( 1972)/κατάλογο βιβλίων του Ε. Καλημέρη προς βιβλιοδεσία (1969) και κατάλογο Γερμανικής Φιλολογίας (ποίησης, πεζού λόγου και βοηθητικά)/ αλληλογραφία της βιβλιοθήκης με διάφορους φορείς/ φωτοαντίγραφα από αλληλογραφία του Κωστή Παλαμά προς τον Β.Θ. Βαφόπουλο (προσωπικό αρχείο Βαφόπουλου ) , 1927, 1930, 1935

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ADBK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

19/10/2020

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Μπαντώλα Ελισάβετ.

Περιοχή εισαγωγών