Φάκελος ΚΤ53 - Εφορεία Κοινότητας Κοζάνης - Σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα 1903-1907

Λ9627-01 Λ9627-02 Λ9627-03 Λ9628 Λ9629-01 Λ9629-02 Λ9629-03 Λ9630 Λ9631-01 Λ9631-02
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 604 Προβολή όλων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AMSK-ΚΤ53

Τίτλος

Εφορεία Κοινότητας Κοζάνης - Σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα 1903-1907

Χρονολογία(ες)

  • 1903-1907 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

φάκελοι 5 / Τεκμήρια 55 (Λ9627-Λ9924)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιστολές περί εκπαιδευτικών ζητημάτων προς:
α) των Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο (ως πρόεδρο των εκπαιδευτικών καταστημάτων Κοζάνης).
β) αρχιερατικό επίτροπο (ως αντιπρόεδρο των εκπαιδευτικών καταστημάτων Κοζάνης).
γ) εφορία εκπαιδευτικών καταστημάτων.
Περιέχει επίσης καταλόγους μαθημάτων, βαθμολογίες, διδακτέα ύλη, προγράμματα, αποδείξεις και άλλα έγγραφα σχετικά με σχολικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Generated finding aid

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

AMSK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

15/11/2019

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από τον Μαγκάκη Παύλο

Περιοχή εισαγωγών