Επιστολογραφία -- Χειρόγραφα -- Κοζάνη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιστολογραφία -- Χειρόγραφα -- Κοζάνη

Equivalent terms

Επιστολογραφία -- Χειρόγραφα -- Κοζάνη

Σχετικοί όροι

Επιστολογραφία -- Χειρόγραφα -- Κοζάνη

513 Αρχειακή περιγραφή results for Επιστολογραφία -- Χειρόγραφα -- Κοζάνη

513 results directly related Exclude narrower terms

Άλληλογραφία (1845-1868)

Επιστολές με αποδέκτη τον Κωνσταντίνο Τακιατζή και αποστολείς τους εξής: Ν.Δ. Στέργιος , Ζάχος Δούκας , Μαριγώ Γεωργίου Μόραλη , Γ.Μ. Τζενίδης , Ναούμ Παπακωνσταντίνου , Δημήτριος Παπαζήσης , Ιωάννης Ευαγγέλη

Έγγραφα από την Παραμυθιά Ηπείρου.

Χειρόγραφες επιστολές προς τον Κωνστάντιο ως Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως από τους : 1)Ιωάννη Σ.Παρόλας, 2)Σπυρίδων Αθ.Σιαλούκου, 3)Κων/νο Πλαχούρη, 4)Δημήτρη Πανούση, 5)Πέτρο Ε.Παναγιωτίδη, 6)Κολιό Θανάση Μούρη, 7)Βασιλική Λιώλη Μάρα, 8)Ζωΐτσα Χ.Γκοροβέλη, 9)Μουχτάρηδες Σελιάνης, 10)Μουχτάρης Αρβενίτσας, 11)κάτοικοι Μουρσιών, Μαργαριτίου, Κουσιοβίτσας, Γορίτσης και 12)Δημογεροντία Παραμυθιάς.
Επίσης, περιλαμβάνονται επιστολές προς τον Κωνστάντιο ως Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης από τον Μητροπολίτη Παραμυθίας και Φιλιατών Κωνσταντίνο και Καλλίνικο.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Έγγραφα χωριού Βελίστι (νυν Λευκοπηγή), Κοζάνη

Έγγραφα προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο και επιστολές διαμαρτυρίας για ποικίλα θέματα όπως διαφορές μεταξύ των κατοίκων του χωριού, περί εκλογής εφόρων, περί ανεγέρσεως νέου σχολείου κ εκδόσεως του σχετικού Αυτοκρατορικού φιρμανιού όπως και περί καταχρήσεως των χρημάτων που προοριζόταν για το σχολείο.

Έγγραφα από Αθήνα

Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Φώτιο.
Αποστολείς: κ. Παναγιώτης Ν. Λιούφης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο κ. Ιωάννης Βάρτσος.

Έγγραφα από Αττάλεια

Επιστολή με αποδέκτη τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο από τον Μητροπολίτη Πισιδίας Γεράσιμο και τον Μητροπολίτη Πισιδίας Κωνσταντίνο.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 513