Κοζάνη -- Σχολεία -- Ιστορία -- Χειρόγραφα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Σχολεία -- Ιστορία -- Χειρόγραφα

Equivalent terms

Κοζάνη -- Σχολεία -- Ιστορία -- Χειρόγραφα

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Σχολεία -- Ιστορία -- Χειρόγραφα

24 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Σχολεία -- Ιστορία -- Χειρόγραφα

24 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα χωριού Σκούλιαρη (νυν Αγία Κυριακή) Κοζάνης

Ο φάκελος τρία (3) περιέχει χειρόγραφο έγγραφο με καταγραφή στοιχείων που αφορούν το σχολείο του χωριού Σκούλιαρη (νυν Αγία Κυριακή) Κοζάνης ύστερα από εντολή της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης.

Αντίγραφο πίνακα σχολών.

Αντίγραφο πίνακα των σχολών των υπό τη δικαιοδοσία της Ι.Μ.Σερβίων και Κοζάνης υπαγομένων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων και του αριθμού των διδασκάλων και μαθητών εξ αμφότερων των φύλων κατά το σχολικό έτος 1911-1912.

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Αρχιερατεία Κωνστάντιου (β' περίοδος) -Έγγραφα Εφορείας Κοζάνης

Επιστολές προς Αρχιερατικό επίτροπο κ. Ιωάννη Σιώπη, Εφορία, κ. Αστέριο Παπαργυρούδη. Αίτηση του μαθητή Γ. Ι. Μάτσου περί συγχωρήσεως πράξεων. Εισιτήρια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων υπέρ των απόρων μαθητών Κοζάνης. Διδακτικά βιβλία προς χρήσιν των απόρων μαθητών της Κ. Α. Σχολής. Λογαριασμός από βιβλιοπωλείο. Κατάλογος διαφόρων εγγράφων των Σχολείων Κοζάνης.

Διάφορα σχολικά θέματα

Περιλαμβάνεται χειρόγραφο πρόγραμμα μαθημάτων, από το Ελληνικό σχολείο Κοζάνης, για το σχολικό έτος 1870-1871
και χειρόγραφο ενδεικτικό από την Αλληλοδιδακτική σχολή Κοζάνης προς τον Δ.Α.Κουτσοσίμο.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 24