Δεσκάτη (Γρεβενά) -- Έγγραφα και αλληλογραφία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δεσκάτη (Γρεβενά) -- Έγγραφα και αλληλογραφία

Equivalent terms

Δεσκάτη (Γρεβενά) -- Έγγραφα και αλληλογραφία

Σχετικοί όροι

Δεσκάτη (Γρεβενά) -- Έγγραφα και αλληλογραφία

3 Αρχειακή περιγραφή results for Δεσκάτη (Γρεβενά) -- Έγγραφα και αλληλογραφία

3 results directly related Exclude narrower terms

Διάφορα έγγραφα σχετικά με τα Γρεβενά και τη Δεσκάτη

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες αποφάσεις, βεβαιώσεις, εκθέσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων. Επίσης, περιέχονται επιστολές, προϋπολογισμός τιμών, πίνακας κατοίκων διάφορων κοινοτήτων του έτους 1959 που αφορούν τη Δεσκάτη και τα Γρεβενά.

Επαρχείο Γρεβενών

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες αποφάσεις, εγκρίσεις και εντολές. Επίσης, περιέχονται έγγραφα του δήμου Γρεβενών, της Δεσκάτης και διαφόρων χωριών.