Μέρος Φ02 - Επιστολές προς τον Δήμαρχο Κοζάνης και Νικόλαο Π.Δελιαλή.

Απόκομμα της δημοσίευσης του άρθρου του Μ. Καλινδέρη με τίτλο Απόσπασμα του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης που αφορά τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Επιστολή του Β. Καλιπολίτη από τη Θεσσαλονίκη προς τον Ν. Δελιαλή για την διεκπεραίωση προσωπικών... Επιστολή του Β. Καλιπολίτη από τη Θεσσαλονίκη προς τον Ν. Δελιαλή για την διεκπεραίωση προσωπικών... Επιστολή του Β. Καλιπολίτη από τη Θεσσαλονίκη προς τον Ν. Δελιαλή για την διεκπεραίωση προσωπικών... Επιστολή του Β. Καλιπολίτη από τη Θεσσαλονίκη προς τον Ν. Δελιαλή για την διεκπεραίωση προσωπικών... Δήλωση αποδοχής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Κοζάνης. 1 Πρόσκληση του Δημάρχου Κοζάνης προς τους βιβλιοδέτες της Κοζάνης στο δημοτική κατάστημα με σκοπό ... Πρόσκληση του Δημάρχου Κοζάνης προς τους βιβλιοδέτες της Κοζάνης στο δημοτική κατάστημα με σκοπό ... Πρακτικά δημοπρασίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη βιβλιοδέτηση 70 βιβλίων της Δημοτικ...
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 121 Προβολή όλων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK-ΚΤ158-Φ02

Τίτλος

Επιστολές προς τον Δήμαρχο Κοζάνης και Νικόλαο Π.Δελιαλή.

Χρονολογία(ες)

  • 1947 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

τεκμήρια 99 (Λ 33113- Λ 33211)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1813 / 1916 / 1923 / 1963 / 1989 / 2018)

Διοικητική ιστορία

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχονται επιστολές προς τον δήμαρχο Κοζάνης και τον Νικόλαο Π.Δελιαλή, απόκομμα εφημερίδας με άρθρο του Μιχαήλ Αθ.Καλινδέρη, αποσπάσματα προϋπολογισμού του 1947-1948, πρόσκληση του δημάρχου και διακήρυξη διαγωνισμού βιβλιοδεσίας, τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού καθώς και τα βιβλία που θα τεθούν σε βιβλιοδέτηση.Επίσης, περιέχει πρόσκληση στα μέλη της επιτροπής της δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης και κατάλογος με τις δωρεές των βιβλίων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ADBK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

04/12/2019

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Πανάγου Αναστασία.

Περιοχή εισαγωγών