Φάκελος ΚΤ173 - Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK-ΚΤ173

Τίτλος

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Χρονολογία(ες)

  • 1949-1970 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Φάκελοι 2 (Λ38151-Λ38166)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Δελτία αδικημάτων και Συμβάντων της 20ής και 21ης Ιανουαρίου 1970, αφίσα των Ηνωμένων Εθνών με πολιτικό περιεχόμενο, ημερολόγια του 1951, προσφορά της αποστολής του Σχεδίου Μάρσαλ δια την Ελλάδα(Διοίκησις Οικονομικής Συνεργασίας) στον Ελληνικό λαό.
Περιοδικό Ελληνική Μυθολογία (τεύχη 3 και 4), διάφορα οθωμανικά έγγραφα, έντυπο περί προγράμματος ραδιοφωνικού σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Δυτικής Μακεδονίας, πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων 50/ετηριδα απελευθερώσεως Κοζάνης.Έντυπο ''Γεγονότα απ'την Κύπρο''.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ADBK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ολόκληρο

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

09/12/2019

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από το Μαγκάκη Παύλο.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι