Μέρος Φ07 - Επιστολές του Νικόλαου Π.Δελιαλή το 1937.

image 01 image 02 image 01 image 01 image 01 image 01 image 02 image 03 image 04 image 01
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 100 Προβολή όλων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK-ΚΤ158-Φ07

Τίτλος

Επιστολές του Νικόλαου Π.Δελιαλή το 1937.

Χρονολογία(ες)

  • 1937 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

τεκμήρια 61 (Λ 33496- Λ 33556)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιστολή του Νικόλαου Π.Δελιαλή προς 1) το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας, 2) προς τον διευθυντή της βιβλιοθήκης Κοραή Χίου, 3) προς τον Ε.Βογιαννάκη και 4) τον κ.Δ.Μωρέττη, 5) τον κ.Σ.Συγκολλητή, 6) το ταμείο εκπαιδευτικής πρόνοιας, 7) τον κ.Τριανταφύλλου.Επίσης, προϋπολογισμός του δήμου Κοζάνης το 1936-1937,ακριβές απόσπασμα με τις αρμοδιότητες του εφόρου βιβλιοθήκης, επιστολή του Υπουργού Ν.Προεστόπουλου προς τους διευθυντές και εφόρους βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγιο για τη βιβλιοθήκη, απόφαση δημαρχιακής επιτροπής του δήμου Κοζάνης, αίτηση του κ.Δελιαλή στον δήμαρχο, υπηρεσιακό σημείωμα, επιστολή του κ.Τριανταφύλλου και αίτηση του Αναστασίου Ιωάννου Κούγια προς τον δήμαρχο Κοζάνης, έργο με τίτλο "Οι Μακεδόνες Αγωνισταί εις την επανάστασιν του 1821", πρόσκληση και πρακτικά μειοδοτικού διαγωνισμού, κατάσταση με τη βιβλιοδέτηση εφημερίδων και περιοδικών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ADBK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

04/12/2019

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Πανάγου Αναστασία.

Περιοχή εισαγωγών