Κοζάνη -- Δημογραφική στατιστική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Δημογραφική στατιστική

Equivalent terms

Κοζάνη -- Δημογραφική στατιστική

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Δημογραφική στατιστική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Δημογραφική στατιστική

1 results directly related Exclude narrower terms

Πίνακες αποβιωσάντων

Περιλαμβάνει καταλόγους (ανά μήνα) αποβιωσάντων από τον Δήμο Κοζάνης, Γρεβενών, Σιατίστης το χωριό Κατράνιτσα (σημερινοί Πύργοι Κοζάνης) κ.α. .