Συμφωνητικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Συμφωνητικά

Equivalent terms

Συμφωνητικά

Σχετικοί όροι

Συμφωνητικά

20 Αρχειακή περιγραφή results for Συμφωνητικά

20 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα οίκου Τσιμηνάκη

Ο φάκελος ένα (1) περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια.
Συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως Εταιρίας ''Αδελφότης Ερμής'' πρακτικό συνεδριάσεως μελών της εταιρίας.
Συμφωνητικό έγγραφο ιδρύσεως Εταιρίας ''Αλιάκμων''.

Έγγραφα οικογένειας Τσιμηνάκη

Περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια.
Συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως Εταιρίας ''Αδελφότης Ερμής'' πρακτικό συνεδριάσεως μελών της εταιρίας.
Συμφωνητικό έγγραφο ιδρύσεως Εταιρίας ''Αλιάκμων''.
Προικοσύμφωνα οικογένειας Τσιμηνάκη.
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης επί του θανάτου του Γεωργίου Ν. Τσιμηνάκη. Αναγγελία γάμου Ιωάννη Γ. Τσιμηνάκη - Αναστασίας Ν. Κωνσταντίνου, αντίγραφα συμφωνηθέντων προπόσεων - ομιλιών Δημάρχου Κοζάνης Νικολάου Γ.Τσιμηνάκη, δίπλωμα της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στο κ. Ιωάννη Τσιμηνάκη και προσκλητήριο γάμου του 1941 προς την οικογένεια Ιωάννη Τσιμηνάκη.

Έγγραφα υπηρεσίας στεγάσεως

Περιλαμβάνονται διάφορα δακτυλογραφημένα και χειρόγραφα έγγραφα από την υπηρεσία στεγάσεως της Γενικής Διευθύνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, περιέχονται αποφάσεις, ενστάσεις, βεβαιώσεις και αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικών και στρατιωτικών, των ετών 1945-1946.Τέλος, εμπεριέχονται διάφορα έγγραφα από τη Γενική Διεύθυνση Μακεδονίας προς τη Νομαρχία Κοζάνης, σχετικά με προσφυγικά ζητήματα των ετών 1941-1944.

Έγγραφα χωριού Καλλιανής (νυν Αιανή) Κοζάνης

Ο φάκελος ένα (1) περιέχει κυρίως επιστολές των κατοίκων Καλλιανής (νυν Αιανής, κοινότητα Αιανής, επαρχία Κοζάνης) με αποδέκτη τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο (μία με αποδέκτη τον Αρχιερατικό Επίτροπο κ. Ιωάννη Σιώπη), επιπλέον περιέχει συμφωνητικό έγγραφο μεταξύ του Αρχιμανδρίτη Ιλαρίωνα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Παναγίας Ζιδανίου και των αδελφών Μανώλη, Αργύρη, Κύρου, Χρήστου Βαβουλίαρη εκ Καλλιανής και εξοφλητήριο και δηλωτικό έγγραφο επί της περιουσίας της Μαρίας Νιάκου.

Αρχείο Ιωάννη Ν. Ατλάζη

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AATL
  • Αρχείο - Fond
  • 1894-1930
Το αρχείο Ιωάννη Ν. Ατλάζη αριθμεί 1 αρχειακό κουτί , 4 φακέλους και 178 τεκμήρια που σχετίζονται με τον Ιωάννη Ν. Ατλάζη και την εμπορική δραστηριότητα του. Περιλαμβάνει έγγραφα και επιστολογραφία του Ιωάννη Ν. Ατλάζη με ξένες ανώνυμες εταιρείες και εμπορικούς οίκους που αφορούν κυρίως σε παραγγελίες και προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, με εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο, με διάφορες τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, με το Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης, με τον οικονομικό Έφορο Κοζάνης και άλλους. Μεταξύ άλλων βρίσκουμε και προσωπικές σημειώσεις και έγγραφα σχετικά με δάνεια ενώ στον Φ4 περιέχονται τουρκικά έγγραφα που αφορούν σε αποδείξεις πληρωμής φόρων καθώς και σε τίτλους ιδιοκτησίας.

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Αρχείο Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ATAK
  • Αρχείο - Fond
  • 1782-1891
Το αρχείο του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή είναι μαζί με το αρχείο της οικογένειας Δημητρίου Κ. Κοεμτζή και αποτελείται από 4 κουτιά, 31 φακέλους και 731 τεκμήρια. Στο αρχείο θα δούμε την αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή κατάστιχα, διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, επιστολές με αποδέκτη τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιο από διάφορους αποστολείς. Επίσης επιστολές προς τον Δημήτριο Κ. Κοεμτζή, δικαιοπρακτικά (πωλητήρια έγγραφα, μαρτυρικά, συμφωνητικό) και οικονομικά έγγραφα (αποδείξεις, ομολογίες, κατάστιχα ) της οικογένειας του Δημητρίου Κ. Κοεμτζή.

Τακιατζής, Κωνσταντίνος Δ., 1812-1896

Διάφορα έγγραφα Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης

Το Αρχείο περιλαμβάνει διοικητικά ,την ίδρυση και διάλυση του Σωματείου Περιηγιητικής Λέσχης Κοζάνης, οικονομικά, αποδείξεις/λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ , δηλώσεις φορολογικού εισοδήματος και επιστολές προς Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης. Επίσης, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης , πρακτικά ,ομιλίες αποκόμματα εφημερίδων και εκδρομές Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 20