Άνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη)

Equivalent terms

Άνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη)

Σχετικοί όροι

Άνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη)

3 results directly related Exclude narrower terms

Αίτηση κατοίκων της Άνω Βάνιτσας (Άνω Κώμη), περί τοποθετήσεως ιερέως, προς τον μητροπολίτη Κωνστάντιο

Το παρόν τεκμήριο αποτελέι αίτηση κατοίκων της Άνω Βάνιτσας (Άνω Κώμη), προς τον μητροπολίτη Κωνστάντιο σχετικά με την τοποθέτηση του ιερέα Παπαγεωργίου, εις το αναφερόμενο χωριό, ώστε να τελεί τα λειτουργικά του καθήκοντα και να αγιάζει τους χριστιανούς του χωριού. Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν τα ονόματα των κατοίκων που υπογράφουν και την αίτηση.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Καταγγελία - Αναφορά των κατοίκων της Άνω Βάνιτσας (Άνω Κώμη), κατά του ιερέα Παπανικολάου, προς τον μητροπολίτη Κωνστάντιο

Το παρόν έγγραφο αποτελεί καταγγελία - αναφορά η οποία απεστάλει από του κατοίκους του χωριού Άνω Βάνιτσας (Άνω Κώμη), κατά του ιερέα Παπανικολάου, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο. Ο λόγος της καταγγελίας αποτελεί η κατηγορία πως ο ιερέας Παπανικολαόυ δίχασε τους χριστιανούς του χωριού και ξεκίνησε ένα σκάνδαλο, καθώς στράφηκε εναντίον του ιερέα Παπαγεωργίου. Οι κάτοικοι του χωριού αιτιούνται την ολική αποχώρηση του ιερέα Παπανικόλαο και την αντικατάσταση αυτού, αλλά και ην συμμόρφωση του με καλή συμπεριφορά.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912

Καταγγελία - Αναφορά των κατοίκων της Άνω Βάνιτσας (Άνω Κώμη), κατά του ιερέα Παπανικολάου, προς τον μητροπολίτη Κωνστάντιο

Το παρόν έγγραφο αποτελεί καταγγελία - αναφορά η οποία απεστάλει από του κατοίκους του χωριού Άνω Βάνιτσας (Άνω Κώμη), κατά του ιερέα Παπανικολάου, προς τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο. Ο λόγος της καταγγελίας αποτελεί η κατηγορία πως ο ιερέας Παπανικολαόυ δίχασε τους χριστιανούς του χωριού και ξεκίνησε ένα σκάνδαλο, καθώς στράφηκε εναντίον του ιερέα Παπαγεωργίου. Οι κάτοικοι του χωριού αιτιούνται την ολική αποχώρηση του ιερέα Παπανικόλαο και την αντικατάσταση αυτού, αλλά και ην συμμόρφωση του με καλή συμπεριφορά. Στο παρόν τεκμήριο βρίσκονται τα ονόματα των κατοίκων που υπογράφουν την καταγγελία.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912