Φάκελος ΚΤ156 - Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK-ΚΤ156

Τίτλος

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Χρονολογία(ες)

  • 1967-1979 (Δημιουργία)
  • 1915-1987 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

φάκελοι 6 / Λ32498 Λ32883, Λ 79216- Λ 79295)
(Λ 80032)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια από τη βιβλιοθήκη, κατάσταση βιβλίων προοριζόμενων για βιβλιοδέτηση, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγια, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, ετήσια λογοδοσία του κ. Δημάρχου για την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση του Δήμου ως και για την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσεως στο χρόνο 1976, καταστάσεις βιβλίων για νέους και παιδιά, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια, δελτίο παραγγελίας βιβλίων, ενημερωτικά φυλλάδια από βιβλία και εκδοτικούς, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, Δελτίο εισαγωγής δωρεάς Βιβλιοθήκης Δημοσθένη Δόκου, αιτήσεις χορηγήσεως υλικών από 03/01/1977 έως 30/10/1979, κατάσταση βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που παραδόθηκαν στο Βιβλιοδετείο Εμμ. Καλημέρη, άλλα έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό
  • Λατινικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ADBK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

03/12/2019

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Παντούλα Ιωάννα

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι