Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο -- Κυκλοφορία με συνδρομές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο -- Κυκλοφορία με συνδρομές

Equivalent terms

Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο -- Κυκλοφορία με συνδρομές

  • UF Βιβλία με συνδρομητές

Σχετικοί όροι

Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο -- Κυκλοφορία με συνδρομές

17 Αρχειακή περιγραφή results for Βιβλιοπώλες και βιβλιεμπόριο -- Κυκλοφορία με συνδρομές

17 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης 1847-1940 . Επιστολές, αγγελίες, προσκλήσεις, ανακοινώσεις και προγράμματα.

Το Αρχειακό Κουτί ΚΤ132 αποτελείται από δύο φακέλους και περιλαμβάνει έγγραφα της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης της περιόδου 1847-1940 που μας δίνουν πληροφορίες για την πνευματική, εκπαιδευτική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή των Κοζανιτών και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα ο Φ01 περιέχει έγγραφα της περιόδου 1847-1910 και ο Φ02 αυτής των ετών μεταξύ 1911-1940.
Το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων αφορά σε επιστολές διαφόρων θεμάτων και σε αγγελίες εκδόσεων βιβλίων και εφημερίδων.
Οι αγγελίες εκδόσεων βιβλίων ήταν μια συνηθισμένη πρακτική στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και αφορούσε στον τρόπο διακίνησης του βιβλίου από τον συγγραφέα καθώς αυτός επωμιζόταν και το ρόλο του εκδότη. Όταν ο συγγραφέας δεν είχε εξασφαλίσει τα έξοδα για την έκδοση του βιβλίου του με άλλο τρόπο κατέφευγε στην έκδοση ενός μονόφυλλου συνήθως φυλλαδίου, με το οποίο ανήγγειλε την μελλοντική του έκδοση με μία συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της και κάποια στοιχεία σχετικά με την έκταση, τιμή, τρόπο και χρόνο προμήθειας του βιβλίου από τους συνδρομητές. Τα φυλλάδια στέλνονταν από τον συγγραφέα σε διάφορα πρόσωπα με αίτημα να εγγραφούν συνδρομητές για το υπό έκδοση βιβλίο. Οι πιθανοί συνδρομητές είχαν την ευχέρεια να σημειώσουν εκεί το όνομα και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμούσαν και να επιστρέψουν την αγγελία στον συγγραφέα ή εκπρόσωπό του.
Εκτός από τις αγγελίες εκδόσεων υπάρχουν και αγγελίες κηδειών και μνημοσύνων ενώ αρκετά είναι και τα προγράμματα κυρίως δοξολογιών για τον εορτασμό Επετειών της Ελληνικής Ανεξαρτησίας καθώς και του Νέου Έτους , οι οποίες τελούνταν στον Ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου Κοζάνης από τον εκάστοτε Μητροπολίτη. Υπάρχουν επίσης προγράμματα Συλλόγων της Κοζάνης αλλά και Κωνσταντινουπόλεως και προγράμματα εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αφορούν κυρίως σε εξετάσεις και αθλητικούς αγώνες και επιδείξεις.
Άλλο ένα είδος εγγράφων που παρουσιάζεται είναι οι προσκλήσεις εκδηλώσεων κυρίως Συλλόγων για εορτασμό επετείων και για παρουσία των μελών τους σε συνεδριάσεις, συνελεύσεις κτλ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ονόματα κάποιων Συλλόγων όπως τον Παμμακεδονικό Σύλλογο Αθηνών, τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Φαναρίου, την Εταιρεία Μεσαιωνικών Ερευνών, τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων κτλ.

Έγγραφα της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης της περιόδου 1847-1910. Επιστολές, αγγελίες, ανακοινώσεις, προγράμματα , προσκλήσεις.

Ο Φ01 αποτελεί μέρος του Αρχειακού Κουτιού ΚΤ132 και περιλαμβάνει έγγραφα από το αρχείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης της περιόδου 1847-1910. Τα περισσότερα αφορούν σε Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης. Την περίοδο 1847-1910 διατελέσαντες Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης ήταν οι Βενιαμίν Καρίπογλου (1818-1850), ο Ευγένιος Πατέρας (1849-1882), ο Κωνστάντιος Ματουλόπουλος (1889-1892 & 1894-1910) και ο Γεράσιμος Τανταλίδης (1892-1893). Ειδικότερα ο Φ1 περιέχει διάφορες αγγελίες εκδόσεων καθώς και αγγελίες θανάτων, προγράμματα και προσκλήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του φακέλου καταλαμβάνουν οι αγγελίες εκδόσεων.
Οι αγγελίες εκδόσεων βιβλίων ήταν μια συνηθισμένη πρακτική στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και αφορούσε στον τρόπο διακίνησης του βιβλίου από τον συγγραφέα καθώς αυτός επωμιζόταν και το ρόλο του εκδότη. Όταν ο συγγραφέας δεν είχε εξασφαλίσει τα έξοδα για την έκδοση του βιβλίου του με άλλο τρόπο κατέφευγε στην έκδοση ενός μονόφυλλου συνήθως φυλλαδίου, με το οποίο ανήγγειλε την μελλοντική του έκδοση με μία συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της και κάποια στοιχεία σχετικά με την έκταση, τιμή, τρόπο και χρόνο προμήθειας του βιβλίου από τους συνδρομητές. Τα φυλλάδια στέλνονταν από τον συγγραφέα σε διάφορα πρόσωπα με αίτημα να εγγραφούν συνδρομητές για το υπό έκδοση βιβλίο. Οι πιθανοί συνδρομητές είχαν την ευχέρεια να σημειώσουν εκεί το όνομα και τον αριθμό αντιτύπων που επιθυμούσαν και να επιστρέψουν την αγγελία στον συγγραφέα ή εκπρόσωπό του.
Όσον αφορά τις προσκλήσεις που περιέχονται στον εν λόγω φάκελο, πρόκειται για προσκλήσεις εκδηλώσεων κυρίως Συλλόγων για εορτασμό επετείων και για παρουσία των μελών τους σε συνεδριάσεις, συνελεύσεις κτλ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ονόματα κάποιων Συλλόγων όπως τον Παμμακεδονικό Σύλλογο Αθηνών, τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Φαναρίου, την Εταιρεία Μεσαιωνικών Ερευνών, τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων κτλ.
Τα προγράμματα είναι κυρίως Ωρολόγια προγράμματα Ακολουθιών, Πρόγραμμα εξετάσεων του Ζάππειου Παρθεναγωγείου κτλ.
Ξεχωρίζουμε κάποια έγγραφα που έχουν σημαντική αξία για την ιστορία της Κοζάνης
Λ25779 Αγγελία σχετικά με τη λειτουργία του Βαλταδώρειου Γυμνασίου Κοζάνης, έτους 1902

Έγγραφα της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης της περιόδου 1911-1940. Αγγελίες, προγράμματα, προσκλήσεις, ανακοινώσεις και προκηρύξεις.

Ο Φ02 αποτελεί μέρος του Αρχειακού Κουτιού ΚΤ132 και περιλαμβάνει έγγραφα από το αρχείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης , περιόδου 1911-1940. Την περίοδο συτή διατελέσαντες Μητροπολίτες ήταν ο Φώτιος Μανιάτης (1910-1923) και Ιωακείμ Αποστολίδης (1923-1926 & 1927-1945). Ειδικότερα ο Φ2 περιέχει επιστολές της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης διαφόρων θεμάτων, διάφορες αγγελίες εκδόσεων βιβλίων καθώς και αγγελίες θανάτων και μνημοσύνων. Επίσης υπάρχουν αρκετά προγράμματα όπως συνεδρίων ,τελετών για την Επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας, Ωρολόγια προγράμματα Ακολουθιών, προγράμματα σχολικών αθλητικών αγώνων και γυμναστικών επιδείξεων και προγράμματα Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κοζάνης σχετικών με αναβάσεις. Τέλος στον φάκελο αυτό βρίσκει κανείς προσκλήσεις, τιμολόγια, ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις και προκηρύξεις.
Αξίζει να αναφέρουμε εδώ κάποια από τα έγγραφα :
Λ25847 Επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης προς τα Γ.Α.Κ σχετικά με αποστολή 1) αντιγράφου πρακτικών συνεδρίας 19/10/1945 επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και 2) Πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής των χειρογράφων από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου.
Λ25845 Αποστολή του πρώτου φύλλου της εφημερίδας με τίτλο "Μακεδονική Ηχώ
Λ25836 Ανακοίνωση σχετικά με έκδοση ημερολόγιου με τίτλο "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας" από την εφημερίδα "Βόρειος Ελλάς"
Λ25829 Αναβολή συνεδρίασης στη Βουλή για το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 17