Φάκελος ΚΤ1 - Αντίγραφα Ιστορικών εγγράφων Υπ.Εξωτερικών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ALYR-ΚΤ1

Τίτλος

Αντίγραφα Ιστορικών εγγράφων Υπ.Εξωτερικών

Χρονολογία(ες)

  • 1896-1981 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Φάκελος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Τεκμήρια 112 (Λ1-Λ112)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο.

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά κληρονόμων Γεωργίου Θ. Λυριτζή.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Γίνεται αναφορά στα βουνά της Μακεδονίας στο Μακεδονικό Ημερολόγιο Παμμακεδονικού συλλόγου 1909. Το 1907 τον Ιούνιο η Τουρκική μεραρχία μεταφέρεται στην Κοζάνη. Το 1875 βγήκε διάταγμα από τον Σουλτάνο να πωληθούν τα ιμπλιάκια των Βιτωλίων. Αναφορά στον Gustav Weigand ερευνητής και μελετητής του ιδιώματος των βλάχων, και επισκέφθηκε το 1887 το Βλαχολίβαδο. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1885 γίνεται η πραξικοπηματική προσάρτηση της αυτόνομου Ανατολικής Ρωμυλίας, προκάλεσε ταραχή ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία. Στις 27 Απριλίου 1886 κηρύχθηκε αποκλεισμός των ελληνικών παραλιών με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δελληγιάννης να υποβάλλει παραίτηση της κυβέρνησης. Τσιφλικοποιήσεις Αλή Πασά 1788-1822 που αναφέρονται στη <<Ιστορία του χωριού Καλλονής>>, Τσοτύλι 1949. Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες και φιλμ του Μέγα Αλέξανδρου, το αποτύπωμα της σφραγίδας του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου, Φωτογραφία του Καπετάν Γιαγκλή. Ανάτυπο της εφημερίδας <<Αλήθεια>>. Επιστολές και αλληλογραφία του Λυριτζή.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ALYR

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

11/09/2019.

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Πανάγου Αναστασία.

Περιοχή εισαγωγών