Αρχείο - Fond GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) APLK - Αρχείο Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) APLK

Τίτλος

Αρχείο Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης

Χρονολογία(ες)

  • 1960-2017 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο - Fond

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

09 Κουτιά / 28 Φάκελοι / Τεκμήρια (Λ01-Λ1305) / 91 Φωτογραφίες / 4 Aντικείμενα

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1813 / 1916 / 1923 / 1963 / 1989 / 2018)

Διοικητική ιστορία

Όνομα του παραγωγού

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Κοζάνης ιδρύθηκε το 1999. Με την απόφαση αρ. 155/99 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης διατάχτηκε η δημοσίευση της περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 11962/Α ( αρ. φ. 8108/6-9-99), στην εφημερίδα "Χρόνος" Κοζάνης (αρ. 2741/2-9-99) και πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο τηρούμενο από το Πρωτοδικείο Κοζάνης βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αυξ. αριθ. 1920/2-10-99.
Σκοπός του σωματείου είναι η ανάπτυξη του τουρισμού σε όλες της μορφές και εκδηλώσεις.
Η δωρέα του Αρχείου της Περιηγητικής Λέχης Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το 2021 από την κ. Άννα Κουτσονάνου, σύζυγο του επί εξαετία προέδρου της Περιηγητικής Λέσχης Κοζάνης, Ευθύμιου Κουτσονάνου και τελευταίου προέδρου της, ύστερα από την εκδημία του.
Ο Ευθύμιος Κουτσονάνος ήταν συνταξιούχος δικηγόρος που γεννήθηκε το 1932 στην Κοζάνη. Το 1957 έγινε μόνιμος Αξιωματικός στο Σώμα Στρατολογίας, στο οποίο υπηρέτησε μέχρι τον βαθμό του Συνταγματάρχου. Σπούδασε στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Πρόεδρος των Στρατοδικείων Κοζάνης, Καβάλας και Θεσσαλονίκης ενώ μετά την αποστρατεία του διετέλεσε Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, μέχρι την συνταξιοδότησή του. Παράλληλα προσέφερε αμισθί τις υπηρεσίες του ως Πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης επί τριετία, ενώ την περίοδο 1974 -1978 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης.

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το Αρχείο περιλαμβάνει διοικητικά έγγραφα του σωματείου "Περιηγητική Λέσχη Κοζάνης", ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, πρακτικά συνεδριάσεων, ομιλίες, αποκόμματα εφημερίδων, καταστατικό ίδρυσης και διάλυσης του σωματείου, οικονομικά στοιχεία, όπως αποδείξεις/λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αλληλογραφία και οργανωμένες εκδρομές.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Αρχειακές συλλογές Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

APLK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

26/08/2022

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Κοταρίδου Βαλεντίνα

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι