Άδεια Ταξιδιού 1947

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άδεια Ταξιδιού 1947

Equivalent terms

Άδεια Ταξιδιού 1947

Σχετικοί όροι

Άδεια Ταξιδιού 1947

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άδεια Ταξιδιού 1947

1 results directly related Exclude narrower terms

Αλληλογραφία του Νικολάου Π. Δελιαλή και διάφορα έγγραφα σχετιζόμενα με τον ίδιο, την οικογένειά του και την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ο Φάκελος Φ12 του Αρχειακού Κουτιού ΚΤ99 περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Νικολάου Π. Δελιαλή του έτους 1961.
Περιέχει κυρίως επιστολές σχετικά με αποστολή βιβλιακού υλικού, συνεργασίες με διάφορα άτομα για ανταλλαγή πληροφοριών για συγγραφή βιβλίων, προσκτήσεις υλικού για τη Βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναζήτηση πληροφοριών και βιβλιογραφίας για τον Αιμιλιανό Μητροπολίτη Γρεβενών, τον Διονύσιο Πόποβιτς κ.ά.
Ένα μεγάλο μέρος αφορά σε έγγραφα που σχετίζονται με το οικογενειακό Ξενοδοχείο "Νεάπολις" όπως διάφορες αποδείξεις, τιμολόγια, τριπλότυπα εισπράξεων.
Στον Φ12 υπάρχει επίσης το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Ιωάννου Π. Δελιαλή (εξεδόθη 18/06/1961) καθώς και
Άδεια ταξιδιού στον Ν.Π. Δελιαλή από το Τμήμα Ασφάλειας της Χωροφυλακής έτους 1947 (Λ20560)