Έγγραφα, Τουρκικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Έγγραφα, Τουρκικά

Equivalent terms

Έγγραφα, Τουρκικά

Σχετικοί όροι

Έγγραφα, Τουρκικά

2 Αρχειακή περιγραφή results for Έγγραφα, Τουρκικά

2 results directly related Exclude narrower terms

Οθωμανικά έγγραφα mektub -επιστολές

Περιλαμβάνονται Οθωμανικά έγγραφα mektub - επιστολές, σχετικά με υπηρεσιακή αλληλογραφία μεταξύ των τοπικών Οθωμανικών και Εκκλησιαστικών αρχών. Επίσης, περιέχονται Οθωμανικά έγγραφα σχετικά με δίκη που έγινε στο πρωτοδικείο Κοζάνης, έγγραφα - επιστολές του μουτεσαρίφη Σερβίων και του Καζά Κοζάνης. Επιπροσθέτως, εμπεριέχεται επαγγελματική κάρτα του αντιστράτηγου Οσμάν.

Τηλεγραφήματα

Περιλαμβάνονται τηλεγραφήματα από τις αρχές του εικοστού (20ού) αιώνα με αποδέκτες κατοίκους της Κοζάνης, των Σερβίων, του Βελβεντού και του Τσοτυλίου, κατά τα έτη 1900-1904. Επίσης, περιέχεται Οθωμανικό έγγραφο mektub, επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο του Καζά Κοζάνης, κατά το έτος 1904 με σφραγίδα από την Οθωμανική ηγεσία.