Άδειες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άδειες

Equivalent terms

Άδειες

Σχετικοί όροι

Άδειες

19 Αρχειακή περιγραφή results for Άδειες

19 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα σχετικά με κοσμικά κτήρια

Ο φάκελος Φ03 περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν σε κοσμικά κτήρια.
"Αναλυτικότερα τα φιρμάνια 24 και 25 φέρουν ακριβώς την ίδια ημερομηνία και έχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, την άδεια ανέγερσης σχολείου. Μόνο που το πρώτο μιλάει για σχολείο θηλέων, ενώ το δεύτερο για σχολείο αρρένων. Πιθανόν να εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ίδρυση γυμνασίου στην Κοζάνη, οι οποίες άρχισαν το 1849.
Ωστόσο, τα δύο έγγραφα παρέχουν την εξής δυσκολία: Πρόκειται για ένα κτήριο, όπου θα στεγάζονταν τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, ή για δύο διαφορετικά κτήρια, το ένα αρρένων και το άλλο θηλέων; Θεωρούμε ότι μάλλον επρόκειτο για δύο διαφορετικά κτήρια, διότι διαφορετικά δεν δικαιολογείται η ύπαρξη δύο διαφορετικών φιρμανιών. Θα αρκούσε ένα φιρμάνι. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Κοζανίτες πέτυχαν, μέσω του Πατριαρχείου την έκδοση αδειών για την κατασκευή δύο κτηρίων, με τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις το καθένα, για να στεγάσουν τα σχολεία των παιδιών της περιοχής. Μεγαλεπίβολα σχέδια που φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν παρά 35 χρόνια αργότερα με την ίδρυση του Βαλταδώρειου γυμνασίου το 1899.
Με το έγγραφο 37 παραχωρείται άδεια για τη μετατροπή της κατοικίας του Κωνσταντίνου Δρίζη , την οποία ο ίδιος δώρισε σε νοσοκομείο. Όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης των εν λόγω φιρμανιών παρατηρούμε ότι ακολουθήθηκε η ίδια οδός με εκείνη των αδειών για ανέγερση ή επισκευή των εκκλησιών, δηλαδή μέσω του ορθόδοξου πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος το έγγραφο 37 (1909) δίνει 9.065 κατοίκους για την πόλη της Κοζάνης, το ίδιο ακριβώς νούμερο με το της ίδιας χρονιάς έγγραφο 38. Φαίνεται ότι και στα δύο έγγραφα χρησιμοποιήθηκε η ίδια πηγή πληροφόρησης, με μια μικρή διαφοροποίηση : Ενώ στο έγγραφο 38 μαθαίνουμε ότι οι εν λόγω κάτοικοι διανέμονται σε ακριβώς 1.596 νοικοκυριά, στο έγγραφο 37 ο αριθμός των νοικοκυριών δίνεται ως "κάτι παραπάνω από 1.700". Επιπλέον ενώ στο έγγραφο 31 (1897) πληροφορηθήκαμε ότι ο πληθυσμός της πόλης ήταν 8.467, στο έγγραφο 32 (1899), δηλ. δυο χρόνια αργότερα , δίνεται ο αριθμός 6.532, δηλαδή περίπου 2.000 λιγότεροι "(Σαλακίδης, 2004, σ.137-138)

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Πρόσταγμα ετ. 1721

Χορήγηση άδειας επισκευής της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου παθούσης εκ σεισμού μετά από αίτηση του ναΐπη. Απαγορεύεται όμως ρητά η επέκταση της εκκλησίας. (Αραβικό έτος 1233)

Σουλτανικά Έγγραφα

Το αρχειακό κουτί 1 αποτελείται από 7 Φακέλους, που περιλαμβάνουν τα ομαδοποιημένα έγγραφα τριών κατηγοριών με βάση τη δομή που ακολουθήθηκε για την έκδοση του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη με τίτλο "Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)''
Η ενότητα 1 περιλαμβάνει τους 3 φακέλους που αφορούν στην Εκκλησία κυρίως σε θέματα ανώτερου κλήρου αλλά και στη γενικότερη οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Φ01 Επισκοπικά και μητροπολιτικά διοριστήρια έγγραφα
Φ02 Έγγραφα για την οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Φ03 Έγγραφα σχετικά με κοσμικά κτήρια
Η ενότητα 2 περιλαμβάνει 2 φακέλους με έγγραφα σχετικά με το φορολογικό status της Κοζάνης, αλλά και με άλλα οικονομικά θέματα.
Φ04 Έγγραφα σχετικά με το φορολογικό status της Κοζάνης
Φ05 Έγγραφα σχετικά με άλλα οικονομικά θέματα.
H ενότητα 3 περιλαμβάνει 1 φάκελο με έγγραφα σχετικά με εμπόρους και εμπορικά προνόμια.
Φ06 3 έγγραφα σχετικά με εμπόρους και εμπορικά προνόμια
Τέλος ο Φ07 περιέχει έγγραφο που προστέθηκε εκ των υστέρων και αφορά σε απονομή παρασήμου σε Επίσκοπο

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Φιρμάνι χορήγησης άδειας αποπεράτωσης του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του χωριού Μαρτσίστη (Περιστέρα Τσοτυλίου) του καζά Νασελίτς

Κων/πολη, 25 Μαΐου 1901
Προς τον βαλή του βιλαετιού Μοναστηρίου, τον διοικητή του σαντζακιού Σερβίων και τα μέλη του συμβουλίου (του καζά)
Περιεχόμενα : Φιρμάνι με το οποίο χορηγείται άδεια αποπεράτωσης του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του χωριού Μαρτσίστη του καζά Νασελίτς
Verso: (Προς τον βαλή του βιλαετιού Μοναστηρίου, τον διοικητή του σαντζακιού Σερβίων, και άλλους (Σαλακίδης, 2004, σ. 271)

Μετάφραση του εγγράφου Λ33 είναι διαθέσιμη στις σελίδες 110-111 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Φιρμάνι χορήγησης άδειας για την ανέγερση και διαπλάτυνση της εκκλησίας του Ταξιάρχη στο χωριό Μαρτσίστη (Περιστέρα Τσοτυλίου) του καζά Νασελίτς

Κων/πολη, 11 Ιουνίου 1896
Προς τον βαλή του βιλαετιού Μοναστηρίου, τον διοικητή του σαντζακιού Σερβίων και τα μέλη του συμβουλίου (του καζά)
Περιεχόμενα : Φιρμάνι με το οποίο χορηγείται εκ των υστέρων, άδεια για την ανέγερση και διαπλάτυνση της εκκλησίας του Ταξιάρχη στο χωριό Μαρτσίστη του καζά Νασελίτς. Οι εργασίες είχαν γίνει πριν από οκτώ χρόνια χωρίς επίσημη άδεια, η οποία δίνεται τώρα με τη μεσολάβηση του πατριάρχη.
Verso: (Προς τον βαλή του βιλαετιού Μοναστηρίου, και τον διοικητή του σαντζακιού Σερβίων, και άλλους ((Σαλακίδης, 2004, σ. 264)
Μετάφραση του εγγράφου Λ29 είναι διαθέσιμη στις σελίδες 104-105 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Φιρμάνι χορήγησης άδειας για την ανακαίνιση και ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο νεκροταφείο των Σερβίων

Κων/πολη, 18 Οκτωβρίου 1896
Προς τον βαλή του βιλαετιού Μοναστηρίου, τον διοικητή του σαντζακιού Σερβίων και τα μέλη του συμβουλίου (του καζά)
Περιεχόμενα : Φιρμάνι με το οποίο χορηγείται άδεια για την ανακαίνιση και ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο νεκροταφείο των Σερβίων.
Verso: (Προς τον βαλή του βιλαετιού Μοναστηρίου, τον διοικητή του σαντζακιού Σερβίων, και άλλους (Σαλακίδης, 2004, σ. 266)
Μετάφραση του εγγράφου Λ30 είναι διαθέσιμη στις σελίδες 106-107 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 19