Τεκμήριο Λ33128 - Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης Δημητρίου Τέρπου με την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Ιωάννη Τάρη για την παραλαβή των τεσσάρων δωρηθέντων εντύπων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης Δημητρίου Τέρπου με την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο Μ...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ADBK-ΚΤ158-Φ02-Λ33128

Τίτλος

Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης Δημητρίου Τέρπου με την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Ιωάννη Τάρη για την παραλαβή των τεσσάρων δωρηθέντων εντύπων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Χρονολογία(ες)

  • 1947/8/26 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 σελίδα

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

KDVK

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDVK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η τεκμηρίωση ολοκληρώθηκε από την Αρχειονόμο - Βιβλιοθηκονόμο Άννα Καλώτα.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι