Προικοσύμφωνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Προικοσύμφωνα

Equivalent terms

Προικοσύμφωνα

Σχετικοί όροι

Προικοσύμφωνα

7 Αρχειακή περιγραφή results for Προικοσύμφωνα

7 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα οικογένειας Τσιμηνάκη

Περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια.
Συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως Εταιρίας ''Αδελφότης Ερμής'' πρακτικό συνεδριάσεως μελών της εταιρίας.
Συμφωνητικό έγγραφο ιδρύσεως Εταιρίας ''Αλιάκμων''.
Προικοσύμφωνα οικογένειας Τσιμηνάκη.
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης επί του θανάτου του Γεωργίου Ν. Τσιμηνάκη. Αναγγελία γάμου Ιωάννη Γ. Τσιμηνάκη - Αναστασίας Ν. Κωνσταντίνου, αντίγραφα συμφωνηθέντων προπόσεων - ομιλιών Δημάρχου Κοζάνης Νικολάου Γ.Τσιμηνάκη, δίπλωμα της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στο κ. Ιωάννη Τσιμηνάκη και προσκλητήριο γάμου του 1941 προς την οικογένεια Ιωάννη Τσιμηνάκη.

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Αρχείο Σακελλάριου Γεώργιου Κ.

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ASAK
  • Αρχείο - Fond
  • 1783-1961
Αποτελείται από 1 κουτί, 5 φακέλους και 67 τεκμήρια.
Δωρεές αδελφών Ε. Διάφα, επιστολή με θέμα τη δωρεά της συλλογής βιβλίων του Γεώργιου Σακελλάριου στη δημοτική βιβλιοθήκη, ποίημα με τίτλο "Ειδύλλιον" Ενδεικτικό έγγραφο της αστικής σχολής Κοζάνης στον Παυσανία Ευαγ. Διάφα, απόδειξη ταμείου εκπαιδευτικών καταστημάτων περί πληρωμής Ευάγγ. Διαφίδη, προικοσύμφωνο Αικατερίνης Παυσανία Σακελλαρίου και Ευαγγέλου Αθαν. Διάφα για τον αρραβώνα, ομόλογο του Παυσανία Σακελλαρίου προς τους εφόρους των σχολείων Κοζάνης και για μίντζια προς την αδελφή του Χαρίκλεια. Επίσης, περιέχεται λογαριασμός της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου, αντίγραφο διανεμητήριου έγγραφου των αδελφών Δ.και Γ.Χαρισίου Μεγδάνη, μαρτυρικό - εξοφλητικό έγγραφο της Χαρίκλειας Σακελλαρίου, τιμολόγια και λογαριασμοί της φαρμακευτικής εταιρείας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται μαρτυρικό έγγραφο του Μανώλη Στεφάνου Καραπάτζιου για τη λειτουργία του εργαστηρίου του κ. Σακελλάριου Γεώργιου και έγγραφο του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως προς τον Αθ. Διάφα. Οθωμανικά έγγραφα.

Σακελλάριος, Γεώργιος Κ., 1765-1838

Δικαιοπρακτικά έγγραφα οικογένειας Δημητρίου Κ. Κοεμτζή.

Πωλητήρια έγγραφα, προικοσύμφωνο υπηρέτριας Δημήτριου Κοεμτζή, πρακτικό συνεδρίασης Κοζανιτών περί του τρόπου φορολογίας, συμφωνητικό, υποσχετικό έγγραφο, συνυποσχετικά έγγραφα, μαρτυρικό έγγραφο.