Άποροι -- Αμυγδαλιά (Κοζάνη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άποροι -- Αμυγδαλιά (Κοζάνη)

Equivalent terms

Άποροι -- Αμυγδαλιά (Κοζάνη)

Σχετικοί όροι

Άποροι -- Αμυγδαλιά (Κοζάνη)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άποροι -- Αμυγδαλιά (Κοζάνη)

2 results directly related Exclude narrower terms

Καταστάσεις απόρων και ληξιαρχικές πράξεις 1947-1948.

Περιέχονται καταστάσεις απόρων που δικαιούνται διανομές από το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας μαζί με ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων των κοινοτήτων: 1) Πολύμυλος, 2) Πετρανά, 3) Δρέπανο, 4) Αμυγδαλιά, 5) Αλωνάκια, 6) Σκούλιαρη (Αγία Κυριακή), 7) Σταυρωτή, 8) Οινόη και 9) Κρόκος κατά τα έτη 1947-1948.

Καταστάσεις απόρων που δικαιούνται διανομές.

Περιέχονται καταστάσεις απόρων που δικαιούνται διανομές από το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των κοινοτήτων: 1) Πρωτοχώρι, 2) Πετρανά, 3) Βατερό, 4) Αγία Παρασκευή, 5) Αμυγδαλιά και 6) Ροδιανή.