Κατάλογοι μαθητών

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κατάλογοι μαθητών

Equivalent terms

Κατάλογοι μαθητών

Σχετικοί όροι

Κατάλογοι μαθητών

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κατάλογοι μαθητών

1 results directly related Exclude narrower terms

Διάφορα εκπαιδευτικά έγγραφα (ως επί το πλείστον αχρονολόγητα).

Περιέχονται σχολικά τηλεγραφήματα σε ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλληλογραφίες, προσχέδια επιστολών, σημειώσεις εξόδων εκπαιδευτηρίων Κοζάνης, καταστάσεις με τα ονόματα και άλλα στοιχεία δασκάλων και καθηγητών της επαρχίας Σερβίων και Κοζάνης. Επίσης, περιέχει τον κανονισμό για το προσωπικού του Γυμνασίου και τον κανονισμό για τους μαθητές, καθώς και καταλόγους άπορων μαθητών, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και τις βαθμολογικές καταστάσεις των μαθητών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται το μαθητολόγιο του σχολείου Μασκοχωρίου - Καστανέας.
- Επιστολές με θέματα σχολικού ενδιαφέροντος από τη Χιονία Χ.[Πράσσου], από τους διευθυντές σχολών και την εφορεία προς τον Μητροπολίτη Φώτιο, αίτηση της Αικατερίνης Τσιλινίκου προς τον Μητροπολίτη Φώτιο, προς τον αρχιερατικό επίτροπο Αθανάσιο και την εφορία, από την Τράπεζα της Ανατολής.

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης