Κοζάνη -- Οικονομικές συνθήκες -- Τουρκοκρατία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Οικονομικές συνθήκες -- Τουρκοκρατία

Equivalent terms

Κοζάνη -- Οικονομικές συνθήκες -- Τουρκοκρατία

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Οικονομικές συνθήκες -- Τουρκοκρατία

14 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Οικονομικές συνθήκες -- Τουρκοκρατία

14 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα σχετικά με οικονομικά θέματα

Ο φάκελος Φ05 περιλαμβάνει 3 έγγραφα οικονομικού περιεχομένου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Κοζάνη.
Πιο συγκεκριμένα αφορά σε διαταγές από την Υψηλή Πύλη για διελεύκανση υποθέσεων και απονομή δικαιοσύνης θεμάτων παραχώρησης χωραφιών, τσιφλικιών και πιστώσεις χρεών.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Έρευνα για τη δυνατότητα ανανέωσης παλαιότερης διαταγής για τις ελευθερίες του μουκαταά της Κοζάνης

Κων/πολη, 25 Δεκεμβρίου 1833
Προς τον βαλή της Rumili και τον ναΐπη του Εγρί Μπουτζάκ
Περιεχόμενο: Μετά από αίτηση του ναΐπη και των κατοίκων του Εγρί Μπουτζάκ, με την οποία ζητούσαν την ανανέωση της διαταγής για την ελευθερία του μουκαταά της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της και την απαγόρευση της μετατόπισης των κατοίκων σε άλλες περιοχές, διατάζεται με το παρόν φιρμάνι να εξεταστεί επιτόπου εάν υπάρχει κάποιο κώλυμα στην ανανέωση της παραπάνω διαταγής.
Verso: Φερμάνιον / Διορισμός από Κων/πολιν του Αβδουραχμάν Εφένδη ως πληρεξουσίου εφ όλων των εισπράξεων έτους 1248 υπό τον όρον να στέλλη εις Κων/πολιν το νόμιμον ποσόν (Σαλακίδης, 2004, σ. 224-225)
Μετάφραση του εγγράφου Λ10 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 147-148 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποστολή μουμπασίρη στην Κοζάνη για τον φόρο "ζετζριγιέ"

Κων/πολη, 1 Αυγούστου 1839
Προς τον ναΐπη (Σερβίων; ) και τον μουμπασίρη που ορίστηκε για την υπόθεση φόρους που τους αναλογούν, οι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας τους ζητούν περισσότερα και τους καταπιέζουν. Διατάζεται να εκδικαστεί η υπόθεση σύμφωνα με τον ιερό νόμο και τις φορολογικές διατάξεις και να μην διαπράττεται αδικία. Verso Το επάνω μέρος καλύπτεται από πράσινο ύφασμα (Σαλακίδης, 2004, σ. 222-223)
Μετάφραση του εγγράφου Λ9 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 145-146 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αρχείο Σουλτανικών Εγγράφων

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ASOU
  • Αρχείο - Fond
  • 1721-1909
Το Αρχείο των Σουλτανικών Εγγράφων αριθμεί 1 Αρχειακό κουτί, 6 φακέλους και 39 τεκμήρια. Όπως διαφαίνεται στον παρακάτω πίνακα η αρίθμηση των εγγράφων ακολούθησε τη χρονολογική τους σειρά .
Έγγραφο 1 : 5-14 Αυγ. 1721, άδεια επιδιόρθωσης της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 2 : 19-28 Ιουλ. 1728, παράπονα για τον ήχο της καμπάνας του Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 3 : 22 Αυγ. 1785, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Θεόφιλου
Έγγραφο 4 : 4 Ιαν. 1787, παρενόχληση του επισκόπου Θεόφιλου από πιστωτές του προκατόχου του
Έγγραφο 5 : 29 Μαρτ. 1794, ανανέωση της παραχώρησης του μουκαταά της Κοζάνης ως μαλικιανέ
Έγγραφο 6 : 19 Σεπτ. 1798, ανανέωση παλαιότερης διαταγής για τις ελευθερίες του μουκαταά της Κοζάνης
Έγγραφο 7 : 3 Μαΐου 1814, παρενόχληση και επιβολή προστίμων σε τρεις Εκκλησίες με την πρόφαση του ελέγχου
Έγγραφο 8 : 23 Ιουλ. 1815, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Βενιαμίν
Έγγραφο 9 : 6 Σεπτ. 1833, παράπονα των Κοζανιτών για υπερβολική φορολόγηση
'Εγγραφο 10 : 25 Δεκ. 1833, έρευνα για τη δυνατότητα ανανέωσης παλαιότερης διαταγής για τις ελευθερίες του μουκαταά της Κοζάνης
Έγγραφο 11 : 24 Δεκ.1833 - 2 Ιαν. 1834, παράπονα των Κοζανιτών για υπερβολική φορολόγηση
Έγγραφο 12 : 1 Αυγ. 1839, αποστολή μουμπασίρη στην Κοζάνη για τον φόρο "ζετζριγιέ"
Έγγραφο 13 : 8 Οκτ. 1841, παραχώρηση ενός πρώην τσιφλικιού του Τεπεντενλή Αλί πασά στην Κοζάνη σε μια χριστιανή
Έγγραφο 14 : 11-20 Φεβρ. 1843, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Βενιαμίν
Έγγραφο 15 : 6-15 Μαρτίου 1849, βεράτιο παραχώρησης προνομίων σε Κοζανίτη έμπορο
Έγγραφο 16 : 23 Μαΐου - 1 Ιουν. 1849, φιρμάνι για τον διορισμό του επισκόπου Ευγενίου
Έγγραφο 17 : 8-17 Σεπτ. 1850, παρενόχληση ιερέα από το χωριό Μπαξί επειδή τελούσε θρησκευτικές τελετές σε σπίτι
Έγγραφο 18 : 24 Μαρτίου - 2 Απρ. 1851, παρενόχληση ιερέα από το χωριό Μικρή Βάντσα επειδή τελούσε θρησκευτικές τελετές σε σπίτι
Έγγραφο 19 : 14-23 Ιαν. 1852, ρύθμιση δανείων δύο ζιμμήδων με τους πιστωτές τους
Έγγραφο 20 : 17-26 Σεπτ. 1860, ρύθμιση προβλήματος με τη μεταβίβαση χωραφιών στο χωριό Λουζιανή
Έγγραφο 21 : 11-20 Απρ. 1862, βεράτιο παραχώρησης προνομίων σε Κοζανίτη έμπορο
Έγγραφο 22 : 11-20 Απρ. 1862, διαταγή καταχώρησης του παραπάνω βερατίου στα ιεροδικαστικά κατάστιχα
Έγγραφο 23 : 29 Ιουλ. - 7 Αυγ. 1862, άδεια για την επισκευή της Εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου στην Κοζάνη
Έγγραφο 24 : 4-13 Αυγ. 1864, άδεια ανέγερσης σχολείου θηλέων στην Κοζάνη
Έγγραφο 25 : 4-13 Αυγ. 1864, άδεια ανέγερσης σχολείου αρρένων στην Κοζάνη
Έγγραφο 26 : 16-24 Ιουλ. 1865, άδεια για την επισκευή της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας της Μονής Ιλαρίωνα
Έγγραφο 27 : 22 Ιουλ. 1872, άδεια για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο χωριό Κτένι
Έγγραφο 28 : 16 Ιουλ. 1894, βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου
Έγγραφο 29 : 11 Ιουν. 1896, άδεια για την ανέγερση της εκκλησίας του Ταξιάρχη στο χωριό Μάρτσιστα
Έγγραφο 30 : 18 Οκτ. 1896, άδεια για την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στο νεκροταφείο των Σερβίων
Έγγραφο 31 : 26 Ιουν. 1897, άδεια επισκευής της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 32 : 2 Μαρτ. 1899, άδεια για την ανέγερση σχολείου (Βαλταδώρειο) στην Κοζάνη
Έγγραφο 33 : 25 Μαΐου 1901, άδεια αποπεράτωσης του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του χωριού Μάρτσιστα
Έγγραφο 34 : 17 Νοεμ. 1901, άδεια για την εκ νέου ανέγερση του κωδωνοστασίου της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην Κοζάνη
Έγγραφο 35 : 12 Ιουν. 1902, άδεια για την εκ νέου ανέγερση της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου στο χωριό Λαβπάνιτσα
Έγγραφο 36 : 15 Απρ. 1906, άδεια για την εκ νέου κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Αιανή
Έγγραφο 37 : 14 Ιουν. 1909, άδεια μετατροπής της οικίας του Κων. Δρίζη στην Κοζάνη σε νοσοκομείο
Έγγραφο 38 : 15 Ιουν. 1909, άδεια για την εκ νέου κατασκευή και διαπλάτυνση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη
Έγγραφο 39 : 15 Μαρτ. 1868, βεράτιο απονομής παρασήμου στον επίσκοπο Κοζάνης Ευγένιο
Από την άλλη πλευρά ωστόσο τα έγγραφα ομαδοποιήθηκαν ώστε η μετάφραση και ο σχολιασμός τους να ακολουθούν κάποιες θεματικές ενότητες. Έτσι προέκυψαν ουσιαστικά 3 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αποτελείται από τους φακέλους Φ01, Φ02, Φ03 και αφορά στην Εκκλησία κυρίως σε θέματα ανώτερου κλήρου αλλά και στη γενικότερη οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τους φακέλους Φ04 και Φ05 και έχει να κάνει με το φορολογικό status της Κοζάνης, αλλά και με άλλα οικονομικά θέματα.
Τέλος, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τον φάκελο Φ06 (3 έγγραφα) σχετικά με εμπόρους και εμπορικά προνόμια.
Ο φάκελος Φ7 περιλαμβάνει 1 έγγραφο , το οποίο προστέθηκε στο τέλος και αφορά σε απονομή παρασήμου σε Επίσκοπο

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διαταγή εκδίκασης υπόθεσης σχετικής με φορολογία των κατοίκων της κοζάνης

Κων/πολη, 6 Σεπτεμβρίου 1833
Προς τον καδή του Εγρί Μπουτζάκ και τους προκρίτους της περιοχής
Περιεχόμενο: Οι κάτοικοι της Κοζάνης υπέβαλαν γραπτή διαμαρτυρία στην Υψηλή Πύλη ότι, ενώ πληρώνουν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν, οι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας τους ζητούν περισσότερα και τους καταπιέζουν. Διατάζεται να εκδικαστεί η υπόθεση σύμφωνα με τον ιερό νόμο και τις φορολογικές διατάξεις και να μην διαπράττεται αδικία. Verso :Το επάνω μέρος καλύπτεται από πράσινο ύφασμα (Σαλακίδης, 2004, σ. 222-223)
Μετάφραση του εγγράφου Λ9 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 145-146 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διαταγή ελεύθερης εκχώρησης του μουκαταά της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της

Κων/πολη, 16 Σεπτεμβρίου 1798
Προς τον βαλή της Rumili και τους καδήδες και ναΐπηδες του μουκαταά της Κοζάνης
Περιεχόμενο: Με την έκθεση του ντεφτερντάρη εκδίδεται η παρούσα διαταγή προς ανανέωση παλιότερης, σύμφωνα με την οποία ο μουκαταάς της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της εκχωρείται ελεύθερα και οι βεζίρηδες , μπεηλέρμπέηδες και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι της κοσμικής εξουσίας αποτρέπονται από το να ζητούν το παραμικρό χρηματικό ποσό και από το να παρνοχλούν και να καταπιέζουν τους κατοίκους του μουκαταά.
Verso: Καλύπτεται εξολοκλήρου από πράσινο ύφασμα (Σαλακίδης, 2004, σ. 214-215)
Μετάφραση του εγγράφου Λ6 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 212-213 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διαταγή παραχώρησης του μουκαταά της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της υπό μορφή μαλικιανέ σε πρώην αξιωματούχο της Υψηλής Πύλης

Κων/πολη, 29 Μαρτίου 1794
Προς τον βαλή της Rumili και τους καδήδες και ναΐπηδες του μουκαταά της Κοζάνης
Περιεχόμενο: Με την ανάρρηση του σουλτάνου Selim III. στον αυτοκρατορικό θρόνο, ανανεώνεται με την παρούσα διαταγή η παραχώρηση του μουκαταά της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της υπό τη μορφή μαλικιανέ στον πρώην αξιωματούχο της Υψηλής Πύλης Mehmed.
Verso : Καλύπτεται εξολοκλήρου με πράσινο ύφασμα (Σαλακίδης, 2004, σ. 212)
Μετάφραση του εγγράφου Λ5 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 212-213 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Παράπονα των Κοζανιτών για υπερβολική φορολόγηση

Κων/πολη, 24 Δεκεμβρίου 1833 - 2 Ιανουαρίου 1834
Προς τον βαλή της Rumili και τον ναΐπη των Σερβίων
Περιεχόμενο: Οι κάτοικοι της Κοζάνης παραπονέθηκαν στην Υψηλή Πύλη ότι, ενώ πληρώνουν κανονικά τη δεκάτη και τους υπόλοιπους φόρους τους στον ζαμπίτη του χωριού τους, αυτός ζητάει περισσότερα καθώς και κάποιον επιπλέον φόρο. Διατάζεται να εξεταστεί η υπόθεση σύμφωνα με το νόμο και με το κτηματολόγιο και να αποδοθεί δικαιοσύνη. (Σαλακίδης, 2004, σ. 226
Μετάφραση του εγγράφου Λ11 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 149-150 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Παραχώρηση τσιφλικιού σε χριστιανή

Κων/πολη, 18 Οκτωβρίου 1841
Προς τη δημοσιότητα
Περιεχόμενα: Αυτοκρατορικός μουλκναμές που δόθηκε στην χριστιανή Eleni bint Konstantin, με τον οποίο της παραχωρείται το 1/3 ενός τσιφλικιού στον καζά του Εγρί Μπουτζάκ, το οποίο ανήκε στα τσιφλίκια του Τεπεντελενλί Αλί Πασά και τα οποία περιήλθαν στο δημόσιο. Καθορίζονται επίσης το εφάπαξ καθώς και το ετήσιο μίσθωμα και οι άλλοι φόροι που πρέπει αυτή να καταβάλλει.
Μετάφραση του εγγράφου Λ13 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 167-168 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 14