Λιθογραφία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λιθογραφία

Equivalent terms

Λιθογραφία

Σχετικοί όροι

Λιθογραφία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λιθογραφία

1 results directly related Exclude narrower terms

Στέφανος Δραγούμης

Η Λιθογραφία απεικονίζει τον Στέφανο Δραγούμη. Αποτέλεσε ένας από τους κύριους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα, μαζί με τον γιο του, Ίωνα Δραγούμη και τον γαμπρό του Παύλο Μελά.

Γ. Στάγγελ & ΣιΑ, (λιθογραφείο Β. Αυλής), Αθήνα