Κατάλογοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κατάλογοι

Equivalent terms

Κατάλογοι

Σχετικοί όροι

Κατάλογοι

20 Αρχειακή περιγραφή results for Κατάλογοι

20 results directly related Exclude narrower terms

Αρχιερατεία Κωνστάντιου - Γενική αντιπροσωπεία κοινότητος Κοζάνης

Επιστολές προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο, τη Γενική Αντιπροσωπεία και τον αρχιερατικό επίτροπο για θέματα αντιπροσωπείας. Κατάλογοι και πίνακες μελών και διαφόρων επιτροπών.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Γενική αντιπροσωπεία κοινότητος Κοζάνης

Αλληλογραφία με την Αντιπροσωπεία και τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για θέματα των αρμοδιοτήτων της. Κατάλογοι και πίνακες μελών και διαφόρων επιτροπών. Τετράδια με πρακτικά συνεδριάσεων.

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης

Διάφορα αχρονολόγητα έγγραφα

Περιέχεται αλληλογραφία με αποδέκτη τον Ν.Π.Δελιαλή από διάφορους αποστολείς και αλληλογραφία με αποστολέα τον Ν.Π.Δελιαλή προς διάφορους αποδέκτες. Επίσης, περιλαμβάνονται αντίγραφα και σχέδια υπομνήματος του Ν.Π.Δελιαλή προς τον κ. Δήμαρχο Κοζάνης και διάφορα έγγραφα που περιλαμβάνουν αποδείξεις, λογαριασμούς, τιμοκαταλόγους κλπ.

Εκλογικοί κατάλογοι χωριών και κοινοτήτων της Κοζάνης

Περιέχονται χειρόγραφοι εκλογικοί κατάλογοι ψηφισάντων του έτους 1908, που αφορούν χωρία της Κοζάνης και φωτοαντίγραφα των εκλογικών καταλόγων των κοινοτήτων νομού Κοζάνης (Ανασύνταξις 1945 του νόμου 392/1945).

Επιστολές των Δ.Παπαβασιλείου- Γρεβενών Κύριλλος και Δημ.Νικολαϊδης προς τον Μητροπολίτη Ευγένιο.

Χειρόγραφες επιστολές των Δ.Παπαβασιλείου - Κύριλλος Γρεβενών και Δημ.Νικολαϊδης προς τον Μητροπολίτη Ευγένιο καθώς και κατάλογος εμπορευμάτων και χειρόγραφες σημειώσεις.

Εφορεία Κοινότητας Κοζάνης - Σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα 1914-1918

Σχολικά έγγραφα, επιστολές κυρίως προς τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Φώτιο και την εφορεία Κοζάνης, τηλεγραφήματα, επιστολές προγράμματα μαθημάτων και το μαθητολόγιο του χωριού Μόκρου-Δημοτικής Σχολής και ο κατάλογος των μαθητών που φοιτούν στο χωριό Νιζισκό.

Τυπογραφικό υλικό Αρχείου Αθανασίου Μπατιάνη

Ημερολόγια , τηλεφωνικοί κατάλογοι,ενημερωτικά δελτία, μνημόνιο του κυνηγού , δελτίο συνεργασίας , τηλεφωνικό κατάλογο περιοχής Βαθυλάκκου, Μεσιανής, Ροδίτη, Κουβούκλια, Λευκάρων , Ανατολής Σταυρωτής , πύργου(1987).Επίσης, Διαφημιστικά φυλλάδια, εκλογικό υλικό,φυλλάδια, προσκλήσεις, προγράμματα εκδηλώσεων

Μπατιάνης , Αθανάσιος

Αποτελέσματα 11 έως 20 από 20