Κατάλογοι Εισφορών

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κατάλογοι Εισφορών

Equivalent terms

Κατάλογοι Εισφορών

Σχετικοί όροι

Κατάλογοι Εισφορών

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κατάλογοι Εισφορών

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Κοζάνης

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ΑOEΚ
  • Αρχείο - Fond
  • 1949-1955
Το αρχείο αποτελείται από 2 κουτιά 12 φακέλους και 92 τεκμήρια. Περιλαμβάνονται ατομικοί φάκελοι φορολογίας καθαρών προσόδων από κατοίκους της Κοζάνης κατά τα έτη 1949-1955 και αλληλογραφία της οικονομικής εφορίας Κοζάνης με τον Ο.Δ.Ι.Σ.Υ., τη Νομαρχία, τον Οικονομικό Έφορο Πτολεμαΐδας και την Οικονομική Εφορίας Φλώρινας καθώς και με τον δενδροκομικό σταθμό Σερβίων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κοζάνης (Δ.Ο.Υ. )