Αποδείξεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αποδείξεις

Equivalent terms

Αποδείξεις

Σχετικοί όροι

Αποδείξεις

47 Αρχειακή περιγραφή results for Αποδείξεις

47 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
τελέσεως γάμου, αποδόσεως προικός, αναλήψεως προικώων, αποδόσεως τραχώματος - προικώων και προ γάμου δωρεάς, εκτελέσεως διαθήκης, εξασφαλίσεως προικός, επιστροφής προικός, διατροφής, διαλύσεως μνηστείας και αποζημιώσεως, κύρους μνηστείας, διαζεύξεως και διατροφής, πώληση δασικής έκτασης, αυθαίρετη περίφραξη δημοσίου δρόμου, επανόδου του ενάγοντος εις την πατρική οικία και εργαστήριο, κληρονομικής διαφοράς, δικαίας κατανομής περιουσίας, επιστροφή σφετερισθείσης περιουσίας, καταβολής κληροδοτήματος, αποδόσεως κληροδοτήματος, περί άνομου συμπεριφοράς, επανόδου εις τον συζυγικό οίκο, ακυρώσεως διαθήκης, ακυρώσεως προικοσυμφώνου και περιουσιακής διαφοράς, επιστροφής μνήστρων.
Αίτηση για υιοθεσία.
Απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου Μετσόβου.
Πιστοποιητικό μουχταρο -δημογερόντων Βελβεντού.

Έγγραφα εκκλησιαστικού δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:αποδόσεως προικός, εξασφαλίσεως προικός, διαλύσεως μνηστείας, ακυρώσεως διαθήκης, επανόδου εις τον συζυγικό οίκο, διαζεύξεως, επιστροφής προικός, διατροφής, κληρονομικής διαφοράς. Αίτηση για υιοθεσία.

Έγγραφα Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
επανόδου εις τον συζυγικό οίκο, ακυρώσεως διαθήκης, διαζεύξεως, εκτελέσεως διαθήκης, μνηστείας, διαλύσεως μνηστείας, τελέσεως γάμου, εξοφλήσεως χρέους και άλλων.

Έγγραφα εκκλησιαστικού δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
διαζεύξεως, αναλήψεως προικός, αποδόσεως προικός, ακυρώσεως διαθήκης, ακυρώσεως προικοσυμφώνου και περιουσιακής διαφοράς, αποδόσεως τραχώματος και περιουσιακής διαφοράς, αποδόσεως μνήστρων, διαλύσεως μνηστείας, εξασφαλίσεως προικός, επανόδου στον συζυγικό οίκο, διατροφής, εκτελέσεως γάμου, επιστροφής προικός, επιστροφής μνήστρων, περιουσιακής διαφοράς.

Έγγραφα εκκλησιαστικού δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
διαλύσεως μνηστείας, αποδόσεως προικός, διατροφής, εξασφαλίσεως προικός, αποδόσεως πατρικής περιουσίας λόγω προικός, διαζεύξεως, προσλήψεως συζύγου εις τον συζυγικό οίκο, εκτελέσεως γάμου, αποδόσεως κληροδοτήματος, περί άνομου συμπεριφοράς, ακυρώσεως διαθήκης.
Απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου Μετσόβου.
Πιστοποιητικό μουχταρο - δημογερόντων Βελβεντού.

Έγγραφα εκκλησιαστικού δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
διαζεύξεως, κύρους μνηστείας, εκτελέσεως γάμου, λύσεως μνηστείας και αποζημιώσεως, επανόδου εις τον συζυγικό οίκο, ακυρώσεως διαθήκης, αποδόσεως προικός, κληρονομικής διαφοράς, επιστροφής μνήστρων, βελτιώσεως συμπεριφοράς, αποδόσεως της αξίας 468 πωληθέντων αιγοπροβάτων, τροποποίησης διαθήκης.
Ιατρικά πιστοποιητικά.
Παραίτηση Ν. Π. Ρεπανά από τη θέση του συμβούλου του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.

Έγγραφα εκκλησιαστικού δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
εκτελέσεως γάμου, αποδόσεως προικός, αναλήψεως προικώων, αποδόσεως τραχώματος - προικώων και προ γάμου δωρεάς, εκτελέσεως διαθήκης, εξασφαλίσεως προικός, επιστροφής προικός, διατροφής, διαλύσεως μνηστείας και αποζημιώσεως, κύρους μνηστείας, διαζεύξεως και διατροφής, πώληση δασικής έκτασης, αυθαίρετη περίφραξη δημοσίου δρόμου, επανόδου του ενάγοντος εις την πατρική οικία και εργαστήριο, κληρονομικής διαφοράς, δικαίας κατανομής περιουσίας, επιστροφή σφετερισθείσης περιουσίας, καταβολής κληροδοτήματος.

Έγγραφα Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί: τελέσεως γάμου, διαλύσεως μνηστείας, διαζεύξεως και διατροφής, συμβιβασμού ή διαζεύξεως, κληρονομικής υποθέσεως, επιστροφής μνήστρων, συζυγικής διαφοράς, ελαττώσεως χορηγίας μηνιαίου εισοδήματος και άλλων.

Έγγραφα εκκλησιαστικού δικαστηρίου

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
διαζεύξεως, κύρους μνηστείας, εκτελέσεως γάμου, λύσεως μνηστείας και αποζημιώσεως, επανόδου εις τον συζυγικό οίκο, ακυρώσεως διαθήκης, αποδόσεως προικός, κληρονομικής διαφοράς, επιστροφής μνήστρων, βελτιώσεως συμπεριφοράς, αποδόσεως της αξίας 468 πωληθέντων αιγοπροβάτων, τροποποίησης διαθήκης, εξοφλήσεως χρέους, ελαττώσεως χορηγίας μηνιαίου εισοδήματος, άνομου συμπεριφοράς.
Ιατρικά πιστοποιητικά.
Παραίτηση Ν. Π. Ρεπανά από τη θέση του συμβούλου του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πρακτικά συνεδριάσεων, ημερήσιες διατάξεις Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.

Έγγραφα Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου 1908-1911

Αγωγές, ενστάσεις, επιδοτήρια, προικοσύμφωνα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά, αποδείξεις παραλαβής, επιστολές και άλλα έγγραφα περί:
εκτελέσεως γάμου, αποδόσεως προικός, αναλήψεως προικώων, αποδόσεως τραχώματος - προικώων και προ γάμου δωρεάς, εκτελέσεως διαθήκης, εξασφαλίσεως προικός, επιστροφής προικός, διατροφής, διαλύσεως μνηστείας και αποζημιώσεως, κύρους μνηστείας, διαζεύξεως και διατροφής, πώληση δασικής έκτασης, αυθαίρετη περίφραξη δημοσίου δρόμου, επανόδου του ενάγοντος εις την πατρική οικία και εργαστήριο, κληρονομικής διαφοράς, δικαίας κατανομής περιουσίας, επιστροφή σφετερισθείσης περιουσίας, καταβολής κληροδοτήματος, αποδόσεως κληροδοτήματος, περί άνομου συμπεριφοράς, επανόδου εις τον συζυγικό οίκο, ακυρώσεως διαθήκης, ακυρώσεως προικοσυμφώνου και περιουσιακής διαφοράς, επιστροφής μνήστρων.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 47