Μέρος Φ01 - Επισκοπικά και μητροπολιτικά διοριστήρια έγγραφα

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) ASOU-ΚΤ1-Φ01

Τίτλος

Επισκοπικά και μητροπολιτικά διοριστήρια έγγραφα

Χρονολογία(ες)

  • 1785-1815-1843-1849-1894 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

5 τεκμήρια (Λ3/Λ8/Λ14/Λ16/Λ28)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1813 / 1916 / 1923 / 1963 / 1989 / 2018)

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ο φάκελος Φ01 περιέχει φιρμάνια/διαταγές σχετικά με διορισμούς κληρικών ως Επισκόπων Σερβίων και Κοζάνης , στα οποία περιέχονται οι ρήτρες βερατίου που δόθηκαν στους Μητροπολίτες ούτως ώστε βάσει αυτών να ενεργούν οι επίσκοποι ως αντιπρόσωποί τους.
Το Λ28 πρόκειται για βεράτιο διορισμού Μητροπολίτη στη θέση άλλου Μητροπολίτη.
Μετάφραση των εγγράφων με αναγνωριστικά Λ3, Λ8, Λ14, Λ16, Λ28 διαθέσιμη αναλυτικά: Λ3 (σελ.23-31), Λ8 (σελ.32-40), Λ14 (σελ.41- 48), Λ16 (σελ. 49-56), Λ28 (σελ. 57-61) στο βιβλίο του Γεωργίου Σαλακίδη "Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)''

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

ASOU

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDBK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

18/05/2021

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Αρχειονόμο Νικολαΐδου Κική Μαρία και οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του Γεωργίου Σαλακίδη "Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)''

Περιοχή εισαγωγών