Έγγραφα, Τουρκικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Έγγραφα, Τουρκικά

Equivalent terms

Έγγραφα, Τουρκικά

Σχετικοί όροι

Έγγραφα, Τουρκικά

17 Αρχειακή περιγραφή results for Έγγραφα, Τουρκικά

17 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου στη μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Βεράτιο διορισμού του μητροπολίτη Κωνστάντιου, πρώην Αργυροκάστρου , στη μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης μετά από παραίτηση του Γρηγόριου.
Verso: (πρώτη σειρά) Υψηλό βεράτιο της μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, (δεύτερη σειρά) Καταχωρήθηκε στο βιβλίο του διοικητικού συμβουλίου των Σερβίων (Σαλακίδης, 2004, σ. 261)
Μετάφραση του εγγράφου Λ28 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 57-61 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διαταγή για τον διορισμό του κληρικού Ευγένιου ως επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης που περιέχει τις απαραίτητες ρήτρες βερατίου ώστε να ενεργεί όπως ορίζεται

Διαταγή με την οποία ο κληρικός Ευγένιος ορίζεται επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης. Περιέχονται οι ρήτρες του μητροπολιτικού βερατίου (προφανώς του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης)
Verso : (Λείπει ολόκληρο το πάνω μέρος του εγγράφου , ο τουγράς και οι πρώτες σειρές . Και από το σωζόμενο έγγραφο λείπει το πάνω αριστερό μέρος) : Σουλτανικόν μπεράτι του Επισκόπου Κοζάνης Ευγενίου 1849-1265 τουρκιστί (Σαλακίδης, 2004, σ.240)
Μετάφραση του εγγράφου Λ16 είναι διαθέσιμη στις σελίδες σελ. 49-56 του βιβλίου του Γεώργιου Σαλακίδη'' Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)"

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Επισκοπικά και μητροπολιτικά διοριστήρια έγγραφα

Ο φάκελος Φ01 περιέχει φιρμάνια/διαταγές σχετικά με διορισμούς κληρικών ως Επισκόπων Σερβίων και Κοζάνης , στα οποία περιέχονται οι ρήτρες βερατίου που δόθηκαν στους Μητροπολίτες ούτως ώστε βάσει αυτών να ενεργούν οι επίσκοποι ως αντιπρόσωποί τους.
Το Λ28 πρόκειται για βεράτιο διορισμού Μητροπολίτη στη θέση άλλου Μητροπολίτη.
Μετάφραση των εγγράφων με αναγνωριστικά Λ3, Λ8, Λ14, Λ16, Λ28 διαθέσιμη αναλυτικά: Λ3 (σελ.23-31), Λ8 (σελ.32-40), Λ14 (σελ.41- 48), Λ16 (σελ. 49-56), Λ28 (σελ. 57-61) στο βιβλίο του Γεωργίου Σαλακίδη "Τα Σουλτανικά Έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης (1721-1909)''

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 17