Μέρος Φ02 - Έγγραφα και αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

01 01 01 02 03 04 01 02 03 04
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 52 Προβολή όλων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AATL-ΚΤ101-Φ02

Τίτλος

Έγγραφα και αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

Χρονολογία(ες)

  • 1917-1930 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

29 τεκμήρια (Λ20942-Λ20970)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1894-1930)

Βιογραφικό σημείωμα

Έμπορος, κτηματίας και προμηθευτής μηχανημάτων και υλών από Ευρωπαϊκά κυρίως εργοστάσια και Εταιρείες. Σύμφωνα με τον Παναγ. Λιούφη ήταν γαμπρός του Ρούση Γ. Κοντορούση (Λιούφης, 1924, σ.289)

Όνομα του παραγωγού

(1813 / 1916 / 1923 / 1963 / 1989 / 2018)

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ο φάκελος 2 περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με τον Ιωάννη Ατλάζη και την εμπορική δραστηριότητα του και πιο συγκεκριμένα 2 πωλητήρια τριφυλλιού προς τον Ιωάννη Ατλάζη από Νικ. Πάλλα και Στάμκο Κουτούλα, 2 συμβόλαια για δάνειο, αποδεικτικό είσπραξης δημοσίων εσόδων εις το Ταμείο του Τελωνείου από τον Ι. Ατλάζη , 2 αιτήσεις του Ι. Ατλάζη προς το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, διάφορες αποδείξεις και λογαριασμοί, απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ι. Ατλάζη κατά των Κων/νου Βαμβακά και Δημ. Γ. Βαρβάτη, 2 ομόλογα, άδεια οικοδομής του νομομηχανικού Κοζάνης προς τον Ι. Ατλάζη, αίτηση του Ι. Ατλάζη προς τον Οικονομικό Έφορο Κοζάνης, Απάντηση προς τον Ι. Ατλάζη από το Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης σχετικά με τη μήνυσή του κατά του Κ. Βαμβακά για κυριότητα οικοπέδου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσκτήσεις.

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) ΚΔΒΚ.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Ελληνικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

AATL

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

KDVK

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιµοποιήθηκε το ∆ΙΠΑΠ (Γ), έκδοση Β΄.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

  • Ελληνικό

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Η περιγραφή έγινε από την Νικολαΐδου Κική Μαρία

Περιοχή εισαγωγών