Επιστολές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιστολές

Equivalent terms

Επιστολές

Σχετικοί όροι

Επιστολές

317 Αρχειακή περιγραφή results for Επιστολές

317 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Νικολάου Π. Δελιαλή, 1895-1979

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK ADEL
  • Αρχείο - Fond
  • 1768-1978
Το αρχείο του Νικολάου Π. Δελιαλή αριθμεί 19 κουτιά, 127 φακέλους με περίπου 3.250 τεκμήρια. Αποτελείται από προσωπικά έγγραφα του Νικολάου Π. Δελιαλή και της οικογενείας του όπως το ενδεικτικό του, πιστοποιητικά, στρατιωτικό βιβλιάριο, δελτία ταυτότητος, κάρτες και ευχετήρια τηλεγραφήματα, έγγραφα σχετικά με το ξενοδοχείο "Νεάπολις" που ανήκε στην οικογένεια του, έγγραφα σχετικά με τη βράβευση του από την Ακαδημία Αθηνών, συλλογή χαρτονομισμάτων και άλλα πολλά. Βρίσκουμε οθωμανικά έγγραφα που αφορούν τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα σχετικά με την απαλλοτρίωση της οικίας Λασσάνη, σχεδιαγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενδείξεις πινάκων του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, πρακτικά συνεδρίασης μελών Εποπτικής Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σχετικά με θέματα της βιβλιοθήκης, αναφορές του ως έφορος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης προς τον κ. Δήμαρχο Κοζάνης, έγγραφα Δήμου Κοζάνης που αφορούν θέματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία, αλληλογραφία με εκδοτικούς οίκους), επιστολές με σκοπό τη δωρεά βιβλίων και άλλα έγγραφα περί της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Αλληλογραφία με πρόσωπα, φορείς αλλά και σημαντικές προσωπικότητες που ζητούσαν τη βοήθεια του στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με βιβλία αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων. Αλληλογραφία και σημειώσεις που σχετίζονται με την προσωπική του έρευνα και με το συγγραφικό του έργο. Ημερολόγιο 1963, Ευχετήριες κάρτες, Προσκλήσεις, Καρτ ποστάλ, Επιστολές, Δελτίον της Ι. Μ. Σερβίων και Κοζάνης ''Άγιος Νικόλαος''.

Δελιαλής, Νικόλαος Π., 1895-1979

Έγγραφα Δήμου Γρεβενών

Περιλαμβάνονται χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες επιστολές, πρακτικά συνεδρίων, αποδεικτικά δημοσιεύσεων αποφάσεων, παραλαβών και επιδόσεων. Επίσης, περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων, τηλεγραφήματα, καταστάσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.

Έγγραφα Δήμου Κοζάνης 1918-1950

Αλληλογραφία με τη Στρατιωτική Διοίκηση Κοζάνης και τη Διεύθυνση Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας, αιτήσεις, "Κατάστασις εμφαίνουσα τοις υπό του Δημουτ. Κλητήρος Θ. Χαδιώ κοινοποιηθήσας ειδ. προσκλήσεως Δ. Κ. Π. Οικο. Εφόρου Κοζάνης", επιστολές από την εταιρία Κωτούλας και Δούφος, Έκκλησις της επιτροπής της αεροπορικής αμύνης προς τους απανταχού Έλληνας, προκήρυξη του Υπουργού των Εσωτερικών Γ. Κονδύλη προς τους κατοίκους των περιφερειών Κατερίνης, Ελασσώνος, Τυρνάβου, και Σερβίων, προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση μπόιλερ παραγωγής θερμού ύδατος στα Δημοτικά Λουτρά Κοζάνης.
Επιστολές προς το Δήμαρχο και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής για διάφορα θέματα. Κοινοποιήσεις, αποφάσεις, πρακτικά συνεδριών, αποδείξεις, τηλεγραφήματα και άλλα έγγραφα

Έγγραφα επαρχιακού τύπου

Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα, όπως τηλεγραφήματα, επιστολές, κοινοποιήσεις και αποφάσεις του έτους 1945, σχετικά με τον επαρχιακό τύπο.

Έγγραφα και αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

Ο φάκελος 2 περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με τον Ιωάννη Ατλάζη και την εμπορική δραστηριότητα του και πιο συγκεκριμένα 2 πωλητήρια τριφυλλιού προς τον Ιωάννη Ατλάζη από Νικ. Πάλλα και Στάμκο Κουτούλα, 2 συμβόλαια για δάνειο, αποδεικτικό είσπραξης δημοσίων εσόδων εις το Ταμείο του Τελωνείου από τον Ι. Ατλάζη , 2 αιτήσεις του Ι. Ατλάζη προς το Ειρηνοδικείο Κοζάνης, διάφορες αποδείξεις και λογαριασμοί, απόφαση του Ειρηνοδικείου Κοζάνης επί της αγωγής του Ι. Ατλάζη κατά των Κων/νου Βαμβακά και Δημ. Γ. Βαρβάτη, 2 ομόλογα, άδεια οικοδομής του νομομηχανικού Κοζάνης προς τον Ι. Ατλάζη, αίτηση του Ι. Ατλάζη προς τον Οικονομικό Έφορο Κοζάνης, Απάντηση προς τον Ι. Ατλάζη από το Γραφείο Νομομηχανικού Κοζάνης σχετικά με τη μήνυσή του κατά του Κ. Βαμβακά για κυριότητα οικοπέδου

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Έγγραφα και αλληλογραφία Ιωάννη Ν. Ατλάζη

Ο φάκελος Φ01 περιλαμβάνει αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Ν. Ατλάζη με τον Γ. Σπυρίδη (2 επιστολές), Αλληλογραφία του Ιωάννη Ν. Ατλάζη με ξένες ανώνυμες εταιρείες και εμπορικούς οίκους (Th. Pilter, Societe Nouvelle des Raffineries de la Mediterranee, Societe Anonyme des Verreries du Centre, Societe Nouvelle des Raffineries de Sucre de Saint-Louis, The Fairbanks Company, Strong & Trowbridge Company, Walter A. Wood Company Ltd. κ.ά.) σχετικά με παραγγελίες και προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανών, μηχανών συγκομιδής, αλωνιστικών μηχανών , κοπτικών μηχανών , σοκολάτας, καφέ, ζάχαρης,
Επίσης έγγραφα και αλληλογραφία με τον Ι. Παπαβασιλείου εκτελωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αμβούργο, με διάφορες τράπεζες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την εταιρεία με την επωνυμία "Χρήστος & Αδελφοί Χατζή" και άλλους. Ανάμεσα σε κάποια αχρονολόγητα και ελλιπή έγγραφα βρίσκουμε κατάλογο συνδρομής στην βρετανική εφημερίδα "The Times" έτους 1785

Ατλάζης, Ιωάννης Ν.

Έγγραφα Νομαρχίας Κοζάνης (1912-1960)

- Έγγραφα της εταιρίας Επιστημονικών Ερευνών Δυτικής Μακεδονίας (Έγγραφα, επιστολές, προσκλήσεις, αποδείξεις σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας). Καταστατικό και πρακτικά της εταιρίας, καταστάσεις με ονόματα πιθανώς των μελών της εταιρίας.
- Εσωτερικός κανονισμός του εν Κοζάνη παραρτήματος της εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών.
- Περιέχει το ετήσιο μητρώο αρρένων του έτους 1935 καταρτιθέν εν έτη 1936. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως.
- Κείμενο Κ. Τσιτσελίκη για το θάνατο της γυναίκας του (αχρονολόγητο).
- Υπηρεσιακά έγγραφα, σχέδια εγγράφων, προσωπικές σημειώσεις, επιστολές του χωροφύλακα Παπακώστα Αθανασίου και σχέδια εγγράφων χωριών περιφέρειας Ν. Χ. Κηπουργιού (Κηπουρειό Γρεβενών).
- Τετράδιο Κρόκου (χωρίο Κοζάνης) του 1905.
- Κατάλογος απογραφής χωριού Χατζή Ομουρλού (νυν Ροδίτης) Κοζάνης. Έγγραφα περί εκλογικών-Στρατολογικών θεμάτων, δημοσιεύσεις ανακοινώσεις περί οίνου.
- Σωματείο Κυριών Κοζάνης ''Η Φανέλα του Στρατιώτη''.
- Έγγραφα για την υπόθεση καπνεργατριών, του 1938 και καταστατικό Οργάνωσης Σπουδαστών Εδέσσης, 1934.

Έγγραφα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Περιλαμβάνονται έγγραφα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σχετικά με Οθωμανικά έγγραφα mektub - επιστολές, τηλεγραφήματα, αποδείξεις πληρωμής υπαλλήλων και αλληλογραφία Τουρκικών Αρχών με τη Μητρόπολη Κοζάνης.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 317