Υποσχετικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Υποσχετικά

Equivalent terms

Υποσχετικά

Σχετικοί όροι

Υποσχετικά

4 Αρχειακή περιγραφή results for Υποσχετικά

4 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα οίκου Τσιμηνάκη

Ο φάκελος ένα (1) περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια.
Συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως Εταιρίας ''Αδελφότης Ερμής'' πρακτικό συνεδριάσεως μελών της εταιρίας.
Συμφωνητικό έγγραφο ιδρύσεως Εταιρίας ''Αλιάκμων''.

Έγγραφα οικογένειας Τσιμηνάκη

Περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια.
Συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως Εταιρίας ''Αδελφότης Ερμής'' πρακτικό συνεδριάσεως μελών της εταιρίας.
Συμφωνητικό έγγραφο ιδρύσεως Εταιρίας ''Αλιάκμων''.
Προικοσύμφωνα οικογένειας Τσιμηνάκη.
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης επί του θανάτου του Γεωργίου Ν. Τσιμηνάκη. Αναγγελία γάμου Ιωάννη Γ. Τσιμηνάκη - Αναστασίας Ν. Κωνσταντίνου, αντίγραφα συμφωνηθέντων προπόσεων - ομιλιών Δημάρχου Κοζάνης Νικολάου Γ.Τσιμηνάκη, δίπλωμα της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας στο κ. Ιωάννη Τσιμηνάκη και προσκλητήριο γάμου του 1941 προς την οικογένεια Ιωάννη Τσιμηνάκη.

Υπογραφή και αποδοχή συμφωνίας από τον ιερέα Παπαγεωργίου, υπέρ της καταγγελίας που έγινε εναντίον του, από τον ιερέα Παπανικολάου.

Το παρόν τεκμήριο αποτελεί απάντηση του ιερέα Παπαγεωργίου, εις την καταγγελία του ιερέα Παπανικολάου που διευθετεί η Ιερή Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, όπου με γραπτή υπόσχεση, υπογράφει την συμφωνία πως θα υποστεί την ποινή εάν αθετήσει την παρούσα συμφωνία. Στο παρόν τεκμήριο υπάρχει η υπογραφή του ιερέα Παπαγεωργίου. (Η καταγγελία του ιερέα Παπανικολάου βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του ίδιου εγγράφου).

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης -- Έγγραφα και αλληλογραφία -- 1862-1912