Άγιοι Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιοι Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

Equivalent terms

Άγιοι Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

Σχετικοί όροι

Άγιοι Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιοι Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία

1 results directly related Exclude narrower terms

Ακολουθία Αγίου Μάρτυρος Γεωργίου του νέου του εξ Ιωαννίνων.

«Κατὰ τοὺς ͵αωλη´ ἰανουαρίου 17 ἐμαρτύρησεν εἰς Ἰωάννινα ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γεωργίου, πονηθεῖσα παρὰ ἐλαχίστου Ἱερομονάχου Χρυσάνθου τοῦ Παπάϊνα». (ἀνέκδοτο)
(φ. 1r-3v, σ. 1-6) Μ. Ἑσπερινός
(φ. 4r-17r, σ. 7-33) Ὄρθρος.