Άποροι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άποροι

Equivalent terms

Άποροι

Σχετικοί όροι

22 Αρχειακή περιγραφή results for Άποροι

22 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Γενικής Διευθύνσεως Δυτικής Μακεδονίας 1945-1947

Ονομαστική κατάσταση απόρων κατοίκων κοινότητας Αυγερής (1945). Ψηφίσματα διαμαρτυρίας το 1945 για την αναγνώριση από του Συμμάχους της αλβανικής κυβέρνησης του Ενβέρ Χότζα (ή Εμβέρ Χότζα - Enver Hoxha). Έγγραφα σχετικά με τις προσκοπικές κατασκηνώσεις (1945-1946). Αλληλογραφία με εφημερίδες και άλλα έγγραφα σχετικά με τον Τύπο. Καταστάσεις πυρποληθέντων ή λεηλατηθέντων χωριών στην κατοχή. Διοικητικά έγγραφα (1945-1946). Πίνακες με τα σχολεία και τα διδακτήρια που έχουν υποστεί ζημιές, πίνακες με το προσωπικό των σχολείων, αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές και άλλα έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα (1946-1947).

Δήμος Κοζάνης

Έγγραφα Γενικής Διευθύνσεως Δυτικής Μακεδονίας 1945-1947

Ονομαστική κατάσταση απόρων κατοίκων κοινότητας Αυγερής (1945). Ψηφίσματα διαμαρτυρίας το 1945 για την αναγνώριση από του Συμμάχους της αλβανικής κυβέρνησης του Ενβέρ Χότζα (ή Εμβέρ Χότζα - Enver Hoxha). Έγγραφα σχετικά με τις προσκοπικές κατασκηνώσεις (1945-1946). Αλληλογραφία με εφημερίδες και άλλα έγγραφα σχετικά με τον Τύπο. Καταστάσεις πυρποληθέντων ή λεηλατηθέντων χωριών στην κατοχή. Διοικητικά έγγραφα (1945-1946). Πίνακες με τα σχολεία και τα διδακτήρια που έχουν υποστεί ζημιές, πίνακες με το προσωπικό των σχολείων, αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές και άλλα έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα (1946-1947).

Έγγραφα Νομαρχίας Κοζάνης ετών 1910;-1949

Περιέχει έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση τροφίμων σε χωριά του Νομού Κοζάνης, οικογενειακά επιδόματα(καταστάσεις δικαιούχων), έγγραφα αναφορικά με τη διενέργεια εράνων, αιτήσεις πολιτών για την έκδοση διαβατηρίου, προσωπικά έγγραφα του Πλιάκη Αλέξανδρου. Έγγραφα (αιτήσεις) που αφορούν αποζημιώσεις για θανάτους ίππων, αποφάσεις, εκθέσεις, αναφορές κοινοτικών συμβουλίων. Τέλος, περιλαμβάνει έγγραφα εις την Τουρκική.

Έγγραφα περιόδου 1939-1945

Επεξεργασία δηλώσεων ζημιών πολέμου και εχθρικής κατοχής 1941-1944.
"Κατάλογος Αστέγων Προσφύγων Ξηρολίμνης" και "Κατάστασις των ενισχυτέων πυροπαθών και λεηλατηθέντων κατοίκων Καλαμιάς απόρων και πενομένων - προσφυγόντων εν Κοζάνη". Τα δύο αυτά έγγραφα έχουν τη σφραγίδα του Εθνικού Ελληνικού Στρατού.
Απόκομμα της εφημερίδας "Μακεδονικό Βήμα" Κοζάνης (φ.609/ 10-09-1939) και της στήλης Δηλώσεις Αποκηρύξεως Κομμουνισμού.
Έγγραφα σχετικά με εκκλησιαστικά και άλλα καθιδρύματα των μειονοτήτων έτους 1942.
Κατάσταση ονομάτων προς καταβολή φόρου Γεωργικής παραγωγής (Δεκάτης) σε είδος του έτους 1944-1945.

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την χορήγηση βοηθήματος για τους άπορους δημότες ποσό που ανέρχεται στης 815.000 δραχμ.

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την χορήγηση βοηθήματος για τους άπορους δημότες ποσό που ανέρχεται στης 815.000 δραχμ.

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για επιδότηση 1.096.960 δραχμ. για προμήθεια των σχολικής φύσεως ειδών για τους άπορους μαθήτες

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για επιδότηση 1.096.960 δραχμ. για προμήθεια των σχολικής φύσεως ειδών για τους άπορους μαθήτες

Δήμος Κοζάνης

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης χορήγηση βοηθήματος προς νοσηλεία του άπορου δημότη Γρηγορ.Κρικόρη

Απόφαση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης χορήγηση βοηθήματος προς νοσηλεία του άπορου δημότη Γρηγορ.Κρικόρη

Δήμος Κοζάνης

Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) APDM
  • Αρχείο - Fond
  • 1914-1948
Το αρχείο της Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας ή της Γενικής Διευθύνσεως Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από 6 κουτιά, 36 φακέλους και σχεδόν 1961 τεκμήρια.
Ανάμεσα τους:
Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γενικής Διοικήσεως Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1945-1946, διάφορα έγγραφα των νομών Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας (1914-1939), έγγραφα της υπηρεσίας στεγάσεως (1941-1946). Τηλεγραφήματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κοινοποιήσεις και άλλα έγγραφα σχετικά με τους ομογενείς πρόσφυγες, τους εκλογικούς καταλόγους και υποθέσεις της χωροφυλακής. Καταστάσεις εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής από Γερμανούς και Ιταλούς, ψηφίσματα διαμαρτυρίας το 1945 για την αναγνώριση από του Συμμάχους της αλβανικής κυβέρνησης του Ενβέρ Χότζα,
έγγραφα σχετικά με τις προσκοπικές κατασκηνώσεις (1945-1946). Καταστάσεις πυρποληθέντων ή λεηλατηθέντων χωριών στην κατοχή, διοικητικά έγγραφα (1945-1946), πίνακες με τα σχολεία και τα διδακτήρια που έχουν υποστεί ζημιές, πίνακες με το προσωπικό των σχολείων, αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές και άλλα έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα (1946-1947) και πολλά άλλα έγγραφα.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διανομές σίτου

Περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι κατοίκων και αλληλογραφία, σχετικά με χορηγήσεις σίτου στους απόρους των παρακάτω κοινοτήτων: 1) Κοσκινιά, 2) Καστανιά, 3) Λιβαδερό και 4) Παλαιοκάστρου, των ετών 1956-1957.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 22