Εκδότες και εκδόσεις -- Κωνσταντινούπολη --1907

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκδότες και εκδόσεις -- Κωνσταντινούπολη --1907

Equivalent terms

Εκδότες και εκδόσεις -- Κωνσταντινούπολη --1907

Σχετικοί όροι

Εκδότες και εκδόσεις -- Κωνσταντινούπολη --1907

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εκδότες και εκδόσεις -- Κωνσταντινούπολη --1907

1 results directly related Exclude narrower terms

Επιστολή του Γ. Παπαδόπουλου μέγα Πρωτέκδικου σχετικά με αγγελία έκδοσης βιβλίου του

Στην επιστολή αυτή παρατίθενται πληροφορίες για την έκδοση και τυχόν αλλαγές, προσθήκες όμως όχι αλλαγές στην τιμή