Κοζάνη -- Άστεγοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Άστεγοι

Equivalent terms

Κοζάνη -- Άστεγοι

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Άστεγοι

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Άστεγοι

2 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα περιόδου 1939-1945

Επεξεργασία δηλώσεων ζημιών πολέμου και εχθρικής κατοχής 1941-1944.
"Κατάλογος Αστέγων Προσφύγων Ξηρολίμνης" και "Κατάστασις των ενισχυτέων πυροπαθών και λεηλατηθέντων κατοίκων Καλαμιάς απόρων και πενομένων - προσφυγόντων εν Κοζάνη". Τα δύο αυτά έγγραφα έχουν τη σφραγίδα του Εθνικού Ελληνικού Στρατού.
Απόκομμα της εφημερίδας "Μακεδονικό Βήμα" Κοζάνης (φ.609/ 10-09-1939) και της στήλης Δηλώσεις Αποκηρύξεως Κομμουνισμού.
Έγγραφα σχετικά με εκκλησιαστικά και άλλα καθιδρύματα των μειονοτήτων έτους 1942.
Κατάσταση ονομάτων προς καταβολή φόρου Γεωργικής παραγωγής (Δεκάτης) σε είδος του έτους 1944-1945.