Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες -- Κατάλογοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες -- Κατάλογοι

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες -- Κατάλογοι

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες -- Κατάλογοι

4 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες -- Κατάλογοι

4 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης

Ο φάκελος δύο (2) περιέχει ακριβή αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, πρόχειρη κατάσταση που αριθμεί ιδρύματα, υπηρεσίες, ονόματα ατόμων για την αποστολή αντίτυπων του βιβλίου του Καλινδέρη ''Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-1808'', τεύχος της εφημερίδας ''Βήματος'' της 28/11/1952 με άρθρο του κ. Κ.Θ. Δημαρά για την έκδοση του βιβλίου του Ν.Α. Καλινδέρη.
Διάφορες επιστολές.
Διάφορα λυτά έγγραφα.