Διαθήκες -- Κοζάνη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Διαθήκες -- Κοζάνη

Equivalent terms

Διαθήκες -- Κοζάνη

Σχετικοί όροι

Διαθήκες -- Κοζάνη

18 Αρχειακή περιγραφή results for Διαθήκες -- Κοζάνη

18 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφο περί ακυρώσεως διαθήκης Κωνσταντίνου Ν. Βαλταδώρου

Ο Γεώργιος Ν. Βαλταδώρος με έγγραφο του δηλώνει ότι αν κερδίσει στο Μικτό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο την αγωγή για την ακύρωση της διαθήκης του αδερφού του Κωνσταντίνου Ν. Βαλταδώρου θα δώσει το μισό από το κερδισμένο ποσό της διαθήκης υπέρ της ανεγέρσεως της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.

Αντίγραφα χειρόγραφων Γεώργιου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

Ο φάκελος εμπεριέχει αντίγραφα χειρογράφων του Γεωργίου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Περιεχόμενα : Επιστολή στα Γαλλικά ,αντίγραφα διαθήκης ,συμφωνητικό, την ιστορία του τακτικού στρατού ,την συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού, ποίημα , και απόκομμα των εφημερίδων<< Ελεύθερο βήμα >> κι <<Εστία>>
Τα αντίγραφα πραγματοποιήθηκαν από τον Τζιάτζιο το 1937 και παραδόθηκαν στη βιβλιοθήκη τον Ιανουάριο του 1938.

Αντίγραφα χειρόγραφων Γεώργιου Λασσάνη από το αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

Περιέχονται αντίγραφα χειρόγραφων του Γεωργίου Λασσάνη με θέμα, συνοπτική ιστορία Ελληνισμού, η ιστορία του τακτικού στρατού, γενναίοι πλοίαρχοι της Ελλάδος, αντίγραφα διαθήκης, συμφωνητικό, ποίημα, επιστολή, αντίγραφο στα γαλλικά και απόκομμα εφημερίδων "Ελεύθερο βήμα" και "Εστία" .

Αντίγραφο διαθήκης του Στ. Κλεάνθη

Περιέχονται φωτοαντίγραφα δακτυλογραφημένων αποσπασμάτων από τη διαθήκη του Σταματίου Κλεάνθους και βιογραφικό σημείωμα για τον Σταμάτη Κλεάνθους από τον αρχιτέκτονα Παύλο Βάκα.

Αντίγραφο με αναφορά στο έργο "Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως Κοζάνης"

Περιέχεται δακτυλογραφημένο αντίγραφο κειμένου ή δημοσίευσης του Γιάννη Τσάρα που αναφέρεται στο νέο έργο του Ν.Π.Δελιαλή με τίτλο "Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως Κοζάνης".

Βαλταδώρειο κληροδότημα

Διαθήκη του Λάμπρου Ν. Βαλταδώρου και αντίγραφο μετάφρασης της διαθήκης. Έγγραφα σχετικά με την ανέγερση του Βαλταδώρειου Γυμνασίου.

Δημήτριος Σαΐν (Σαχίνης)

Αίτηση του Παναγιώτη Ν. Λιούφη, πληρεξούσιου της κοινότητας Κοζάνης περί της διαθήκης του εν Βραΐλα αποθανόντος Δημήτριου Σιαχίνη, προς Α. Εξοχότητα τον Κύριον επί του εξωτερικού υπουργού της Ελλάδος.
Μετάφραση διαθήκης του Δημητρίου.

Διαθήκες - Κληροδοτήματα

Πρακτικά δημοτικών συμβουλίων και αντίγραφα διαθηκών και κληροδοτημάτων των: Στάμκου Αναστάσιου, Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη, Εμμανουήλ Τυφόξυλου, Κωνσταντίνου Λ. Νιανάση, Δημήτριου Σαΐν (Σαχίνη), Γρηγορίου Γ. Μαρασλή, Χαρίσιου Κωνσταντίνουβικ, Εμμανουήλ Μαγούλα, Νικόλαου Μιχ. Μαλούτα, Κωνσταντίνου Δρίζη, Σταμάτιου Κλεάνθη, Στάμκου Μάνου, Κωνσταντίνου Αθ. Γκέρτσου - Θεόδωρος Αθ. Γκέρτσου - Αθανάσιος Κ. Γκέρτσου, Ευφρόνιου Ραφαήλ Πόποβιτς, αδελφών Ευάγγελου Διάφα. Έγγραφα σχετικά με τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν (Herbert von Karajan)
Κατάλογος με τα ονόματα των αφιερωτών υπέρ του Γυμνασίου.
Αποτελέσματα 1 έως 10 από 18