Ευχαριστήρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ευχαριστήρια

Equivalent terms

Ευχαριστήρια

Σχετικοί όροι

Ευχαριστήρια

6 Αρχειακή περιγραφή results for Ευχαριστήρια

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κουτσοσίμου Νικολάου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AKOY
  • Αρχείο - Fond
  • 1855-1901
Αποτελείται από 1 κουτί, 19 φακέλους και 193 τεκμήρια.Περιλαμβάνονται διάφορα σχολικά θέματα, κατάλογοι βαθμολογίας μαθητών και αλληλογραφία με κοινό αποδέκτη την οικογένεια Κουτσοσίμου. Επίσης, εμπεριέχονται διάφορα σχέδια επιστολών, Τουρκικά έγγραφα και προικοσύμφωνα - σημειώσεις προίκας. Επιπροσθέτως, περιέχονται πωλητήρια έγγραφα, διαμαρτυρήσεις συναλλαγματικής, χρεόγραφα - ομόλογα, καταγγελίες, ειδοποιητήρια, επιτροπικά και συμφωνητικά έγγραφα. Τέλος, περιλαμβάνονται διάφορα έγγραφα, όπως αποδείξεις, κατάστιχα λογαριασμών, ευχαριστήρια και σημειώσεις της οικογενείας Κουτσοσίμου.

Κουτσοσίμος, Νικόλαος

Διάφορες Ευχαριστήριες Επιστολές από διάφορους φορείς προς το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης κατά το διάστημα 2007 - 2011

Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται 42 ευχαριστήριες επιστολές που στάλθηκαν από διάφορους φορείς προς το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, με σκοπό να ευχαριστήσουν το Ινστιτούτο για τις δωρεές του στον εμπλουτισμό των συλλογών τους. Περισσότεροι από τους αποστολείς αποτελούν βιβλιοθήκες και ιδρύματα.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης