Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Κατάλογοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Κατάλογοι

Equivalent terms

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Κατάλογοι

Σχετικοί όροι

Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Κατάλογοι

2 Αρχειακή περιγραφή results for Μητροπολίτες και επίσκοποι -- Κατάλογοι

2 results directly related Exclude narrower terms

Διάφορα έγγραφα

Περιλαμβάνονται διάφορες ξένες επιταγές, έγγραφα που αφορούν τον Φώτιο Μανιάτη και τον Αντώνη Πέππα. Επίσης, περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές, καταστάσεις, σημειώσεις για τη Χάρτα της Ελλάδος, καταγραφές αντικειμένων, αντίγραφα εγγράφων και έγγραφα για τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα. Ακόμα, εμπεριέχονται λογαριασμοί της εκκλησίας από την κοινότητα Κοζάνης και δεκάτης της επαρχίας Σερβίων. Τέλος, περιλαμβάνονται έγγραφα που αφορούν την Εθνική Αντίσταση, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, σημειώσεις για τον χάρτη της Μακεδονίας και της Θράκης και ποικίλες καταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Διάφορα έγγραφα και σημειώσεις

Περιλαμβάνονται δακτυλογραφημένοι επισκοπικοί κατάλογοι της Θεσσαλίας, που αφορούν το έτος 1915. Επίσης, περιέχεται χειρόγραφη επιστολή προς τη Νομαρχία Κοζάνης από διαχειριστή της δεκάτης, για καθυστερούμενες οφειλές πολιτών, του έτους 1913. Ακόμα, εμπεριέχεται χειρόγραφη αίτηση προς το Νομάρχη Κοζάνης, από πολίτη για ενοικίαση υδρόμυλου και πρόχειρες σημειώσεις, σχετικά με καταγραφή αντικειμένων - περιουσιακών στοιχείων Ι.Α.Κ ή Δ.Β.Κ. Τέλος, περιλαμβάνονται σημειώσεις για τη Χάρτα της Ελλάδος και για την έκδοση βιβλίου του Καλλινδέρη: "Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης".