Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Equivalent terms

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

Σχετικοί όροι

Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

30 Αρχειακή περιγραφή results for Κοζάνη -- Βιβλιοθήκες

30 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Νικολάου Π. Δελιαλή, 1895-1979

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) GR GR-KDBK ADEL
  • Αρχείο - Fond
  • 1768-1978
Το αρχείο του Νικολάου Π. Δελιαλή αριθμεί 19 κουτιά, 127 φακέλους με περίπου 3.250 τεκμήρια. Αποτελείται από προσωπικά έγγραφα του Νικολάου Π. Δελιαλή και της οικογενείας του όπως το ενδεικτικό του, πιστοποιητικά, στρατιωτικό βιβλιάριο, δελτία ταυτότητος, κάρτες και ευχετήρια τηλεγραφήματα, έγγραφα σχετικά με το ξενοδοχείο "Νεάπολις" που ανήκε στην οικογένεια του, έγγραφα σχετικά με τη βράβευση του από την Ακαδημία Αθηνών, συλλογή χαρτονομισμάτων και άλλα πολλά. Βρίσκουμε οθωμανικά έγγραφα που αφορούν τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα σχετικά με την απαλλοτρίωση της οικίας Λασσάνη, σχεδιαγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενδείξεις πινάκων του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, πρακτικά συνεδρίασης μελών Εποπτικής Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σχετικά με θέματα της βιβλιοθήκης, αναφορές του ως έφορος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης προς τον κ. Δήμαρχο Κοζάνης, έγγραφα Δήμου Κοζάνης που αφορούν θέματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία, αλληλογραφία με εκδοτικούς οίκους), επιστολές με σκοπό τη δωρεά βιβλίων και άλλα έγγραφα περί της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Αλληλογραφία με πρόσωπα, φορείς αλλά και σημαντικές προσωπικότητες που ζητούσαν τη βοήθεια του στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με βιβλία αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων. Αλληλογραφία και σημειώσεις που σχετίζονται με την προσωπική του έρευνα και με το συγγραφικό του έργο. Ημερολόγιο 1963, Ευχετήριες κάρτες, Προσκλήσεις, Καρτ ποστάλ, Επιστολές, Δελτίον της Ι. Μ. Σερβίων και Κοζάνης ''Άγιος Νικόλαος''.

Δελιαλής, Νικόλαος Π., 1895-1979

Έγγραφα Αναγνωστηρίου Κοζάνης 1916-1923

Περιέχει καταστατικό Αναγνωστηρίου Κοζάνης εν έτη 1916,εσωτερικός κανονισμός του Αναγνωστηρίου, πρακτικό συνεδρίασης περί ιδρύσεως Αναγνωστηρίου.Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του αναγνωστηρίου Κοζάνης, αιτήσεις για αποστολή βιβλίων, έγγραφα αγοράς βιβλίων.Αλληλογραφία του Αναγνωστηρίου.
Περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με την ίδρυση της νυχτερινής σχολής ''παράρτημα Αναγνωστηρίου''.Αιτήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και αποφάσεις αυτού, αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση, αιτήσεις διορισμού - παραιτήσεις και τέλος καταλόγους βιβλίων.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια από τη βιβλιοθήκη, κατάσταση βιβλίων προοριζόμενων για βιβλιοδέτηση, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, ερωτηματολόγια, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, ετήσια λογοδοσία του κ. Δημάρχου για την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση του Δήμου ως και για την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσεως στο χρόνο 1976, καταστάσεις βιβλίων για νέους και παιδιά, καταστάσεις βιβλίων για προμήθεια, δελτίο παραγγελίας βιβλίων, ενημερωτικά φυλλάδια από βιβλία και εκδοτικούς, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, Δελτίο εισαγωγής δωρεάς Βιβλιοθήκης Δημοσθένη Δόκου, αιτήσεις χορηγήσεως υλικών από 03/01/1977 έως 30/10/1979, κατάσταση βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που παραδόθηκαν στο Βιβλιοδετείο Εμμ. Καλημέρη, άλλα έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1980-1983

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κατάλογοι βιβλίων για προμήθεια, κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και μπορούν να δωρηθούν και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης ετών 1979-1986

Αλληλογραφία, καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, ερωτηματολόγια, στοιχεία δραστηριότητας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης και της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δελτία έρευνας βιβλιοθηκών, έγραφα σχετικά με μια σειρά συνεδρίων με γενικό τίτλο ''Η Κοζάνη και η περιοχή της ιστορία και πολιτισμός''. Υπηρεσιακά σημειώματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης από 24/02/1979 έως 17/02/1986, αρχιτεκτονικά σχέδια του παλαιού κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και άλλα έγγραφα σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1967-1979

Αλληλογραφία, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, αιτήσεις, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, άλλα έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη. Στατιστική της βιβλιοθήκης για το έτος 1976 από τον Β.Γ. Σαμπανόπουλο.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1980

Καταστάσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, ερωτηματολόγιο, στοιχεία δραστηριότητας δημοτικής βιβλιοθήκης, ενημερωτικά δελτία, αλληλογραφία, έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, προκήρυξη 60ού Καλοκαιρινείου Θεατρικού Διαγωνισμού, ευχαριστήριες επιστολές σχετικά με δωρεές στη βιβλιοθήκη, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980 και άλλα έγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης έτους 1982

Έγγραφα αποστολής ή παραλαβής βιβλίων και περιοδικών, αλληλογραφία, καταστάσεις βιβλίων για δέσιμο, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, κατάλογος βιβλίων για προμήθεια και τιμολόγια, ερωτηματολόγια, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 2/1980, στοιχεία δραστηριότητος έτους 1980, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτίο αποστολής και απόδειξη, ανακοίνωση της Ένωσης Βιβλιοθηκάριων Ελλάδας για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκάριων και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ετών 1980-82

Αλληλογραφία, ανακοίνωση του φιλολογικού συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ", αιτήσεις, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 9/1981, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, δελτίο έρευνας βιβλιοθηκών έτους 1980, στοιχεία δραστηριότητας έτους 1979, απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ.15/1980, ενημερωτικό φυλλάδιο σεμιναρίου με θέμα "Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών", απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αριθμ. 18/1981, φυλλάδιο με τίτλο "Νεοελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός" για τη διευκόλυνση του έργου της Τ.Ε.Κ.Α., πρόσκληση από το "Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο" και άλλα έγγραφα σχετικά με τη δημοτική βιβλιοθήκη.

Έγγραφα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το τοπικό ιστορικό αρχείο

Περιέχει έγγραφα που αφορούν τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης και το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης. Επιστολή της επιτροπής του τοπικού Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης με αριθμ. 5/1954 που εξουσιοδοτεί τον Ν. Δελιαλή να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για παραμονή του Κώδικα της Ζάμπορδας στο αρχείο Κοζάνης.

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 30