Εκκλησιαστική περιουσία -- Κοζάνη -- Χειρόγραφα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκκλησιαστική περιουσία -- Κοζάνη -- Χειρόγραφα

Equivalent terms

Εκκλησιαστική περιουσία -- Κοζάνη -- Χειρόγραφα

Σχετικοί όροι

Εκκλησιαστική περιουσία -- Κοζάνη -- Χειρόγραφα

7 Αρχειακή περιγραφή results for Εκκλησιαστική περιουσία -- Κοζάνη -- Χειρόγραφα

7 results directly related Exclude narrower terms

Δύο Πατριαρχικά σιγίλλια του Διονυσίου του Δ' και Γρηγορίου του Ε'

Ο φάκελος Φ08 περιέχει δύο πατριαρχικά σιγίλλια εκ των οποίων το ένα εκδόθηκε επί πατριαρχείας Διονυσίου του Μουσελίμη - Κομνηνού το 1676 και το άλλο επί της δεύτερης πατριαρχείας του Γρηγορίου του Ε' το 1798.

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Πατριαρχικά, επισκοπικά και διάφορα έγγραφα ετών 1676-1876

Το Αρχειακό Κουτί ΚΤ39 αποτελείται από 8 φακέλους οι οποίοι περιέχουν 20 λυτά έγγραφα.
Φ01 : Έγγραφα που εκδόθηκαν υπό Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιωσήφ σχετικά με τον ορισμό του Βενιαμίν ως Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (2 λυτά έγγραφα)
Φ02 : Έγγραφα του Πατριάρχου Κων/πόλεως Ιωακείμ του έτους 1849 σχετικά με την παραίτηση του Βενιαμίν και την εκλογή του Ευγενίου ως Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης (3 λυτά έγγραφα)
Φ03 : Έγγραφα του Πατριάρχου Κων/πόλεως Ανθίμου (6 λυτά έγγραφα)
Φ04 : Αναφορές κατοίκων της περιοχής Κοζάνης (2 λυτά έγγραφα)
Φ05 : Συμφωνητικά κατοίκων για παραχώρηση εδαφών (2 λυτά έγγραφα)
Φ06 : Έγγραφα σχετικά με βυρσοδεψία (2 λυτά έγγραφα)
Φ07 : Προικοσύμφωνο
Φ08 : Δύο Πατριαρχικά σιγίλλια του Διονυσίου του Δ' (1676) και Γρηγορίου του Ε' (1798)

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Πωλητήριο - πώληση κτημάτων της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, επί αρχιερατείας Διονυσίου (1811-1815) (11/02/1812)

Χειρόγραφο έγγραφο από τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης, Διονύσιο (1811-1815), που αφορά βεβαίωση πωλήσεως κτημάτων της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

Συμφωνητικό, επί αρχιερατείας Διονυσίου (1811-1815) (10/03/1813)

Χειρόγραφο συμφωνητικό ενοικιάσεως κτήματος, της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, από τον Επίσκοπο Διονύσιο (1811-1815) προς τον Αλέξιο Παναγιώτου.