Συγγραφείς, Κοζανίτες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Συγγραφείς, Κοζανίτες

Equivalent terms

Συγγραφείς, Κοζανίτες

Σχετικοί όροι

Συγγραφείς, Κοζανίτες

11 Αρχειακή περιγραφή results for Συγγραφείς, Κοζανίτες

11 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αναστάσιου Χρυσοχόου

  • GR GR-KDBK (ΚΔΒΚ) AXRY
  • Αρχείο - Fond
  • 1969-1975
Το αρχείο του Αναστάσιου Χρυσοχόου αποτελείται από 1 κουτί και 17 τεκμήρια και περιλαμβάνει σημειωματάρια με προσωπικές σημειώσεις του ιδίου σχετικά με τα ταξίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Χρυσοχόου, Αναστάσιος

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα

Το Κουτί 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει 7 φακέλους που περιέχουν λέξεις και φράσεις από το κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί συνεισφορά στην έρευνα σχετικά με το κοζανίτικο ιδίωμα που συνέβαλλε στην έκδοση του βιβλίου "Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης" του Ντίνα Κωνσταντίνου, ο οποίος υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, και εκδόθηκε σε δύο τόμους το 2005. Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί μελέτη της κυρίας Ματίνας Τσικριτζή Μόμτσιου, της κυρίας Ευαγγελίας Τσιουλάκη και της κυρίας Αλίκης Παχίνη. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της λειτουργίας και δράσης του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης κατά τα έτη 2004 με 2005. Είναι χωρισμένο ανά συνεργάτη και στη συνέχεια αλφαβητικά, ενώ η αρίθμηση έχει γίνει ανά φάκελο. Ο πρώτος φάκελος περιέχει την έρευνα της κυρίας Μόμτσιου, ο δεύτερος της κυρίας Τσιουλάκη και οι υπόλοιποι πέντε της κυρίας Παχίνη. Οι λέξεις και οι φράσεις είναι σημειωμένες μεμονωμένα η καθεμία σε κόλλα Α4 , μαζί με την ερμηνεία τους στην κοινή ελληνική, τι μέρος του λόγου είναι η καθεμία, καθώς και την πηγή του ιδιώματος. Συγκεκριμένα πηγή αποτελεί το περιοδικό "Ελιμειακά", ενώ για τις περισσότερες λέξεις και φράσεις, έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τεύχος. Στο αρχείο της κυρίας Παχίνη, πέρα από τις απλέ λευκές κόλες Α4, περιέχονται και καρτέλες με γλωσσικό ιδίωμα, σε πιο παχύ κριτίνο χαρτί.

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (α-δ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Α έως Δ

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (ε-λ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Ε έως Λ

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (μ-ξ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Μ έως Ξ

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (ο-σ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Τ έως Ω

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Αλίκη Παχίνη (ο-σ)

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Παχίνη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά. Ο συγκεκριμένος υποφάκελος περιέχει τα γράμματα Ο έως Σ

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Ευαγγελίας Τσιουλάκη

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Τσιουγάννη, για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά (α-ω), με βάση όμως το αρχικό τους γράμμα μόνο. Έχει πάρει ένα αριθμό καθώς η αρίθμηση έγινε ανά υποφάκελο (μέρος).

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Κοζανίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα Ματίνα Μόμτσιου Τσικριτζή

Ο φάκελος 1 του Το κουτιού 16 του αρχείου I.N.B.A. (AINB) περιέχει την έρευνα της κυρίας Ματίνας Μόμτσιου για το Κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Συγκεκριμένα τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο είναι ταξινομημένα και χωρισμένα αλφαβητικά (α-ω), με βάση όμως το αρχικό τους γράμμα μόνο. Έχει πάρει ένα αριθμό καθώς η αρίθμηση έγινε ανά υποφάκελο (μέρος).

Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 11