Κατάλογος δασκάλων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κατάλογος δασκάλων

Equivalent terms

Κατάλογος δασκάλων

Σχετικοί όροι

Κατάλογος δασκάλων

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κατάλογος δασκάλων

1 results directly related Exclude narrower terms

Εκπαιδευτικά θέματα - Σέρβια

Κατάλογος δασκάλων, αναλυτικό πρόγραμμα της Αστικής Σχολής Σερβίων και έκθεση της κατάστασης των σχολείων στα Σέρβια.
Εισερχόμενα έγγραφα αχρονολόγητα πιθανόν από τα Σέρβια.