Κατάλογος βιβλίων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κατάλογος βιβλίων

Equivalent terms

Κατάλογος βιβλίων

Σχετικοί όροι

Κατάλογος βιβλίων

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κατάλογος βιβλίων

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχιερατεία Γεράσιμου - Εφορεία κοινότητας Κοζάνης

Επιστολές προς Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Γεράσιμο, Πρόεδρο, αντιπρόεδρο και Εφόρους εκπαιδευτηρίων Κοζάνης για σχολικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
Πρόγραμμα διδασκόμενων μαθημάτων Ημιγυμνασίου και κατάλογος διδακτικών βιβλίων 1893-1894.
Πρόγραμμα διδασκόμενων μαθημάτων Παρθεναγωγείου Κοζάνης.
"Πρόγραμμα της εν Κοζάνη Προκαταρκτικής των αρρένων τάξεως του σχολικού έτους 1893-1894 ".
Κατάλογος διδακτικών βιβλίων του Ημιγυμνασίου 1893-1894.