Ζώα -- Ιδιοκτησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ζώα -- Ιδιοκτησία

Equivalent terms

Ζώα -- Ιδιοκτησία

Σχετικοί όροι

Ζώα -- Ιδιοκτησία

7 Αρχειακή περιγραφή results for Ζώα -- Ιδιοκτησία

7 results directly related Exclude narrower terms

Απογραφή και αιτήσεις ιδιοκτησίας αυτοκινήτων και υποζύγιων.

Περιέχονται υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτησίας αυτοκινήτων(κώδικας στρατιωτικών εισφορών), αλληλογραφία με δήμους και κοινότητες, τους προέδρους των επιτροπών ταξινόμησης οχημάτων και υποζυγίων, αιτήσεις για μεταβίβαση και διαγραφή ιδιοκτησιών.

Απογραφή οχημάτων-Υποζύγιων, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ιδιοκτησίας ζώων.

Περιέχονται έγγραφα σχετικά με τα υποζύγια και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ζώων από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης όπως τα Πετρανά, Κόμανος, Παλαιόκαστρο, Φλώρινα, Εράτυρα, Παλαιοχώρι και άλλα μέρη.