Ηλεκτρικές εταιρείες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ηλεκτρικές εταιρείες

Equivalent terms

Ηλεκτρικές εταιρείες

Σχετικοί όροι

Ηλεκτρικές εταιρείες

6 Αρχειακή περιγραφή results for Ηλεκτρικές εταιρείες

6 results directly related Exclude narrower terms

Ηλεκτροφωτισμός

Περιέχεται αλληλογραφία του Δήμου με το Υπ.Συγκοινωνίας, την Ηλεκτρική Εταιρεία Βλιούρα-Δελιαλή, το Αστυνομικό Τμήμα και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος τα έτη 1927-1931.

Ηλεκτροφωτισμός

Περιλαμβάνει αλληλογραφία με το Υπουργείο Συγκοινωνίας, την εταιρεία πετρελαίων Θεσσαλονίκης, την εταιρεία ηλεκτροφωτισμού Λάρισας και πρόταση του Ιωάννη Βαμβακά για ίδρυση Εταιρείας τα έτη 1924-1925.
Επίσης, περιέχεται αλληλογραφία με τους ανάδοχους της Ηλεκτρικής Εταιρείας, τη Νομαρχία Κοζάνης και Λαρίσης και το Κρατικό Νοσοκομείο Κοζάνης τα έτη 1941-1945.

Ηλεκτροφωτισμός

Περιέχονται έγγραφα με τους όρους σχεδίου συμβάσεως Ηλεκτροφωτισμού της Κοζάνης, κατάσταση των θέσεων και των βατ (watt) των τοποθετηθέντων λαμπτήρων το 1932, διάφορες αλληλογραφίες τα έτη 1932-1933,1935 και 1937-1939 καθώς και αλληλογραφία που αφορά στην Ηλεκτροδότηση του Αγίου Αθανασίου τα έτη 1931-1932.

Ηλεκτροφωτισμός

Περιέχεται αλληλογραφία μεταξύ Δήμου και Ηλεκτρικής Εταιρείας και Δήμου-Υπ.Συγκοινωνίας, με κύριο θέμα τη διαιτησία περί διαφοράς μεταξύ Δήμου και Ηλεκτρικής Εταιρείας τα έτη 1934-1935.

Ηλεκτροφωτισμός

Περιέχεται αλληλογραφία του Δήμου με τη Νομαρχία, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλληλογραφία με τους μηχανολόγους Μαλάκη και Παμφίλη, το Υπ.Εμπορίου και Βιομηχανίας, τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Επίσης, περιλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές και εξώδικος διαμαρτυρία του Π.Καζακόπουλου προς τον Δήμο περί εργολαβίας κατασκευής καλωδιακής γραμμής του Δήμου Κοζάνης.

Ηλεκτροφωτισμός

Περιέχεται αλληλογραφία Δήμου Κοζάνης με Νομαρχία, αποφάσεις του Νομάρχη και του Δημοτικού Συμβουλίου Επικράτειας, τη Διεύθυνση Ηλεκτρισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, το Υπ.Εσωτερικών, τον εργολάβο μηχανικό Καζακόπουλο.Επίσης, περιλαμβάνεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντων εργασιών και τιμολόγια περί εργολαβίας κατασκευής καλωδιακής γραμμής του Δήμου Κοζάνης το 1957.